Vật lý lớp 8 - Trang 17

Bài C7 trang 44 sgk vật lí 8.

Hãy giúp Bình trả lời An trong phần mở bài.. Bài C8 trang 44 sgk vật lí 8. Bài C9 trang 44 sgk vật lí 8. ...

Bài C1 trang46 sgk vật lí 8

Từ các trường hợp quan sát ở trên,.. Bài C2 trang46 sgk vật lí 8 Bài C3 trang 47 sgk vật lí 8 ...

Bài C3 trang 44 sgk vật lí 8.

Tại sao miếng gỗ thả vào nước lại nổi? Bài C4 trang 44 sgk vật lí 8. Bài C5 trang 44 sgk vật lí 8. ...

Bài C6 trang 44 sgk vật lí 8.

Biết P = dV. V (trong đó dV là trọng lượng riêng của chất làm vật, V là thể tích của vật) và FA = dl. V (trong đó dl là trọng lượng riêng của chất lỏng), Lý ...

Bài C8 trang 44 sgk vật lí 8.

Thả một hòn bị thép vào thủy ngân thì bi nổi hay chìm? Bài C9 trang 44 sgk vật lí 8. Bài C6 trang 44 sgk ...

Bài C5 trang 44 sgk vật lí 8.

Độ lớn của lực đẩy... Bài C7 trang 44 sgk vật lí 8. Bài C8 trang 44 sgk vật lí 8. ...

Bài C6 trang 19 sgk vật lí lớp 8

Búp bê đang đứng yên trên xe... C6. Búp bê đang đứng yên trên xe. Bất chợt đẩy xe chuyển động về phía trước (H.5.4). Hỏi búp bê sẽ ngã về hướng nào?Hướng ...

Bài C4 trang 44 sgk vật lí 8.

Khi miếng gỗ nổi trên mặt nước, Bài C5 trang 44 sgk vật lí 8. Bài C7 trang 44 sgk vật lí 8. ...

Bài C7 trang 19 sgk vật lí lớp 8

Đẩy cho xe và búp bê cùng chuyển động rồi bất chợt dừng xe lại... C7. Đẩy cho xe và búp bê cùng chuyển động rồi bất chợt dừng xe lại. Hỏi búp bê sẽ ngã về phía ...

Bài C2 trang 18 sgk vật lí lớp 8

Tại sao quả cân A ban đầu đứng yên? C2. Tại sao quả cân A ban đầu đứng yên?Hướng dẫn.Quả cân A chịu tác dụng của hai lực: trọng lực  sức căng  của dây, hai lực ...

Bài C8 trang 20 sgk vật lí lớp 8

Hãy dùng khái niệm quán tính để giải thích các hiện tượng sau đây:... C8. Hãy dùng khái niệm  quán tính để giải thích các hiện tượng sau đây:a) Khi ô tô đột ...

Bài C4 trang 18 sgk vật lí lớp 8

Khi quả cân A chuyển động qua lỗ K thì vật nặng A’... C4. Khi quả cân A chuyển động qua lỗ K thì vật nặng A’ bị giữ lại (H.5.3c, d). Lúc này quả cân A còn chịu ...

Bài C5 trang 19 sgk vật lí lớp 8

Hãy đo quãng đường đi được của quả cân A sau mỗi khoảng thời gian 2 giây... C5. Hãy đo quãng đường đi được của quả cân A sau mỗi khoảng thời gian 2 giây, ghi ...

Bài C2 trang 43 sgk vật lí 8.

Có thể xảy ra ba trường hợp sau đây đối ... Bài C3 trang 44 sgk vật lí 8. Bài C4 trang 44 sgk vật lí 8. ...

Bài C3 trang 18 sgk vật lí lớp 8

Đặt thêm một vật nặng A’ lên quả cân A (H.5.3b)... C3. Đặt thêm một vật nặng A’ lên quả cân A (H.5.3b). Tại sao quả cân A cùng với A’ sẽ chuyển động nhanh ...

Bài C1 trang 17 sgk vật lí lớp 8

Hãy kể tên và biểu diễn các lực tác dụng lên quyển sách... C1. Hãy kể tên và biểu diễn các lực tác dụng lên quyển sách, quả cầu, quả bóng có trọng lượng lần ...

Lý thuyết Sự cân bằng lực - quán tính

1. Hai lực cân bằng... 1. Hai lực cân bằng- Hai lực cân bằng là hai lực cùng tác dụng lên một vật, có cường độ bằng nhau, phương nằm trên cùng một đường thẳng, ...

Lý thuyết sự nổi

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM Bài C1 trang 43 sgk vật lí 8. Bài C2 trang 43 sgk vật lí 8. ...

Bài C1 trang 43 sgk vật lí 8.

Một vật ở trong lòng chất lỏng Bài C2 trang 43 sgk vật lí 8. Bài C3 trang 44 sgk vật lí 8. ...

Bài C1 trang 15 sgk vật lí lớp 8

Hãy mô tả thí nghiệm hiện trong hình 4.1, C1. Hãy mô tả thí nghiệm hiện trong hình 4.1, hiện tượng trong hình 4.2 và nêu tác dụng của lực trong từng trường ...

Bài C3 trang 16 sgk vật lí 8

Diễn tả bằng lời các yếu tố của các lực vẽ hình 4.4. C3. Diễn tả bằng lời các yếu tố của các lực vẽ hình 4.4.Hướng dẫn.a) : điểm đặt tại A, phương thẳng đứng, ...

Bài C2 trang 16 sgk vật lí 8

Biểu diễn những lực sau đây:... C2. Biểu diễn những lực sau đây:- Trọng lực của một vật có khối lượng 5kg (tỉ xích 0,5 cm ứng với 10N).- Lực kéo 15000 N theo ...

Lý thuyết Biểu diễn lực

Lực là một đại lượng vectơ được biểu diễn bằng một mũi tên có:... A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂMLực là một đại lượng vectơ được biểu diễn bằng một mũi tên có:- Gốc là ...

<< < .. 14 15 16 17
Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ