04/09/2017, 10:08

Toán lớp 8: Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ Và Hệ Quả Những Hằng đẳng thức lớp 8

Danh mục: Môn toán

Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ Và Hệ Quả lớp 8 Toán lớp 8: Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ Và Hệ Quả là tài liệu được VnDoc gồm 11 Hằng đẳng thức đáng nhớ Toán lớp 8 đi từ cơ bản đến nâng cao, giúp các bạn học sinh nắm chắc kiến thức, tự củng cố và hệ thống chương trình học lớp 8 được chắc chắn, làm nền tảng tốt khi học lên chương trình lớp 9. Mời các em học sinh, thầy cô và phụ huynh tham khảo. Tổng hợp kiến thức Toán lớp 8 Đề cương ôn tập môn Toán lớp 8 Các ...

Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ Và Hệ Quả lớp 8

Toán lớp 8: Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ Và Hệ Quả là tài liệu được VnDoc gồm 11 Hằng đẳng thức đáng nhớ Toán lớp 8 đi từ cơ bản đến nâng cao, giúp các bạn học sinh nắm chắc kiến thức, tự củng cố và hệ thống chương trình học lớp 8 được chắc chắn, làm nền tảng tốt khi học lên chương trình lớp 9. Mời các em học sinh, thầy cô và phụ huynh tham khảo.

Trong suốt chương trình toán phổ thông và đại học, người học toán thường xuyên sử dụng 7 hằng đẳng thức sau, gọi là những hằng đẳng thức đáng nhớ (học sinh được học trong chương trình Toán lớp 8 ở THCS).

(a + b)2 = a2 +2ab +b2

(a - b)2 = a2 - 2ab + b2

a2 - b2 = (a - b)(a + b)

(a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3

(a - b)3 = a3 - 3a2b + 3ab2 - b3

a3 + b3 = (a + b)(a2 - ab +b2)

a3 - b3 = (a - b)(a2 + ab + b2)

1. Bình phương của một tổng

(a + b)2 = a2 + 2ab + b2

2. Bình phương của một hiệu

(a - b)2 = a2 - 2ab + b2

3. Hiệu của hai bình phương

a2 - b2 = (a - b)(a + b)

4. Lập phương của một tổng

(a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3

5. Lập phương của một hiệu

(a - b)3 = a3 - 3a2b + 3ab2 - b3

6. Tổng của hai lập phương

a3 + b3 = (a + b)(a2 - ab + b2)

7. Hiệu của hai lập phương

a3 - b3 = (a - b)(a2 + ab + b2)

Ngoài ra, ta có các hằng đẳng thức hệ quả của 7 hằng đẳng thức trên. Thường sử dụng trong khi biến đổi lượng giác, chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức,...

8. Tổng hai bình phương

a2 + b2 = (a + b)2 - 2ab

9. Tổng hai lập phương

a3 + b3 = (a + b)3 - 3ab(a + b)

10. Bình phương của tổng 3 số hạng

(a + b + c)2 = a2 + b2 + c2 + 2(ab + bc + ca)

11. Lập phương của tổng 3 số hạng

(a + b+ c)3 = a3 + b3 + c3 + 3(a + b)(b + c)(c + a)

Các bài nên tham khảo

Soạn bài câu trần thuật đơn có từ LÀ

Soạn bài câu trần thuật đơn có từ LÀ I. Đặc điểm 1. Xác định chủ ngữ và vị ngữ. Trước từ là : chủ ngữ Sau từ là : vị ngữ Ví dụ : Dế Mèn trêu chị Cóc (C) là dại ...

Soạn bài câu trần thuật đơn

Soạn bài câu trần thuật đơn I. Câu trần thuật đơn là gì ? 1. Các câu này dùng để trần thuật. - Kể lại việc Dế Mèn không cho Dế Choắt đào thông ngách sang nhà ...

Soạn bài câu trần thuật đơn không có từ LÀ

Soạn bài câu trần thuật đơn không có từ LÀ I. Đặc điểm 1. Xác định C – V. a. Phú ông (c) mừng lắm (v) b. Chúng tôi (c) tụ hội (v) ở góc sân. 2. - Vị ngữ a do ...

Soạn bài câu phủ định lớp 8

Soạn bài câu phủ định lớp 8 I. Đặc điểm hình thức và chức năng 1. a. Các câu (b), (c), (d) khác với câu (a) ở những từ ngữ phủ định không, chưa, chẳng. b. Câu ...

Soạn bài Hịch Tướng Sĩ

Soạn bài hịch tướng sĩ Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bài hịch có thể chia làm ba đoạn. a. Đoạn 1 : Từ đầu đến ‘… lưu tiếng tốt’ : nêu gương sử ...

Soạn bài hành động nói tiếp theo

Soạn bài hành động nói tiếp theo I. Cách thực hiện hành động nói. 1. Câu Mục đích 1 2 3 4 5 Hỏi - - - - - Trình bày ...

Soạn bài Chiếu Dời Đô (Thiên Đô Chiếu)

Soạn bài chiếu dời đô (thiên đô chiếu) Đọc – hiểu văn bản Câu 1: Đây là đoạn văn có tính chất nêu tiền đề, làm chỗ dựa cho lý lẽ ở những phần tiếp theo. Trong ...

Soạn bài câu cảm thán

Soạn bài câu cảm thán I. Đặc điểm hình thức và chức năng 1. Trong những đoạn trích trên, các câu sau là câu cảm thán: - Hỡi ơi lão Hạc! (đoạn a) - Than ôi! 2. ...

Soạn bài Quê Hương

Soạn bài Quê Hương - Tế Hanh Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Sau hai câu thơ mở đầu rất bình dị, tự nhiên, tác giả giới thiệu chung về làng quê của mình, nội dung hầu ...

Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh I. Giới thiệu một danh lam thắng cảnh Ta có thể tóm tắt những ý chính của bài viết : Hồ Hoàng Kiếm và Đền Ngọc Sơn. (1) ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ