Soạn văn lớp 8 - Trang 201

Soạn bài đi bộ ngao du

Soạn bài đi bộ ngao du Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Lập luận chính ở đoạn thứ nhất: đi bộ ngao du thì ta hoàn toàn được tự do, tùy theo ý thích, không bị lệ thuộc ...

Soạn bài tức cảnh Pắc Bó

Soạn bài tức cảnh Pắc Bó Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bài thơ thuộc thể thơ tứ tuyệt. Một số bài thơ cùng thể thơ này đã học : Cảnh Khuya, Nguyên Tiêu (Rằm Tháng ...

Soạn bài Ông Đồ

Soạn bài ông Đồ - Vũ Đình Liêm Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bốn khổ thơ đầu khắc họa hình ảnh ông đồ trong cùng mốc thời gian đó là mùa xuân, gắn liền với ...

Soạn bài Thuế Máu

Soạn bài Thuế Máu Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Về cách đặt tên chương, tên các phần của tác giả. - Người dân thuộc địa phải gánh chịu nhiều thứ thuế bất công vô ...

Soạn bài tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận

Soạn bài tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận I. Yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận 1. Cả hai văn bản a và b đều có yếu tố tự sự và ...

Soạn bài câu nghi vấn lớp 8

Soạn bài câu nghi vấn I. Đặc điểm hình thức và chức năng chính. a. * Câu nghi vấn đó là: - Sáng ngày người ta đấm u có đau lắm không ? - Thế làm sao u cứ khóc ...

Soạn bài khi con tu hú

Soạn bài khi con tu hú - Tố Hữu Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Nhan đề bài thơ là một vế phụ của một câu trọn ý. Khi con tu hú gọi bầy là khi mùa hè đến, người tù ...

Soạn bài câu trần thuật

Soạn bài câu trần thuật I. Đặc điểm hình thức và chức năng 1. Tất cả các câu trong đoạn trích a, b, c và d trừ câu “Ôi Tào Khê”. 2. Những câu này ...

Viết bài văn ngắn ghi lại ấn tượng của em trong buổi đến trường khai giảng lần đầu tiên

Đề bài: Viết bài văn ngắn ghi lại ấn tượng của em trong buổi đến trường khai giảng lần đầu tiên. Tham khảo bài làm của bạn Ngô Thị Minh Trang lớp 8A1 trường ...

Soạn bài câu nghi vấn tiếp theo

Soạn bài câu nghi vấn tiếp theo I. Những chức năng khác. 1. Trong những đoạn trích trên, những câu sau đây là câu nghi vấn : - Hồn ở đâu bây giờ ? (đoạn a) - ...

Soạn bài câu cầu khiến

Soạn bài câu cầu khiến I. Đặc điểm hình thức và chức năng 1. a. * Trong những đoạn trích trên, các câu sau là câu cầu khiến : - Thôi đừng lo lắng. Cứ về đi ...

Soạn bài hành động nói lớp 8

Soạn bài hành động nói I. Hành động nói là gì ? 1. Lí Thông nói với Thạch Sanh nhằm mục đích để dọa Thạch Sanh để chàng trốn đi vì ngỡ mình đã giết chết con ...

Soạn bài Đi Đường (Tẩu lộ)

Soạn bài đi đường (Tẩu lộ) Đọc – hiểu văn bản Câu 1: Kết cấu bài thơ: Ba câu thơ đầu miêu tả sự gian nan, khó khăn đi đường núi để rồi kết bằng một câu rất bất ...

Soạn bài thuyết minh về một phương pháp cách làm

Soạn bài thuyết minh về một phương pháp cách làm I. Giới thiệu một phương pháp (cách làm) - Khi cần thuyết minh cách làm một đồ vật (hay cách nấu món ăn, may ...

Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh I. Giới thiệu một danh lam thắng cảnh Ta có thể tóm tắt những ý chính của bài viết : Hồ Hoàng Kiếm và Đền Ngọc Sơn. (1) ...

Soạn bài Quê Hương

Soạn bài Quê Hương - Tế Hanh Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Sau hai câu thơ mở đầu rất bình dị, tự nhiên, tác giả giới thiệu chung về làng quê của mình, nội dung hầu ...

Soạn bài câu cảm thán

Soạn bài câu cảm thán I. Đặc điểm hình thức và chức năng 1. Trong những đoạn trích trên, các câu sau là câu cảm thán: - Hỡi ơi lão Hạc! (đoạn a) - Than ôi! 2. ...

Soạn bài Chiếu Dời Đô (Thiên Đô Chiếu)

Soạn bài chiếu dời đô (thiên đô chiếu) Đọc – hiểu văn bản Câu 1: Đây là đoạn văn có tính chất nêu tiền đề, làm chỗ dựa cho lý lẽ ở những phần tiếp theo. Trong ...

Soạn bài hành động nói tiếp theo

Soạn bài hành động nói tiếp theo I. Cách thực hiện hành động nói. 1. Câu Mục đích 1 2 3 4 5 Hỏi - - - - - Trình bày ...

Soạn bài Hịch Tướng Sĩ

Soạn bài hịch tướng sĩ Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bài hịch có thể chia làm ba đoạn. a. Đoạn 1 : Từ đầu đến ‘… lưu tiếng tốt’ : nêu gương sử ...

Soạn bài câu phủ định lớp 8

Soạn bài câu phủ định lớp 8 I. Đặc điểm hình thức và chức năng 1. a. Các câu (b), (c), (d) khác với câu (a) ở những từ ngữ phủ định không, chưa, chẳng. b. Câu ...

Soạn bài câu trần thuật đơn không có từ LÀ

Soạn bài câu trần thuật đơn không có từ LÀ I. Đặc điểm 1. Xác định C – V. a. Phú ông (c) mừng lắm (v) b. Chúng tôi (c) tụ hội (v) ở góc sân. 2. - Vị ngữ a do ...

Soạn bài câu trần thuật đơn

Soạn bài câu trần thuật đơn I. Câu trần thuật đơn là gì ? 1. Các câu này dùng để trần thuật. - Kể lại việc Dế Mèn không cho Dế Choắt đào thông ngách sang nhà ...

Soạn bài câu trần thuật đơn có từ LÀ

Soạn bài câu trần thuật đơn có từ LÀ I. Đặc điểm 1. Xác định chủ ngữ và vị ngữ. Trước từ là : chủ ngữ Sau từ là : vị ngữ Ví dụ : Dế Mèn trêu chị Cóc (C) là dại ...

<< < .. 198 199 200 201
Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ