24/10/2017, 09:17

Soạn bài Câu nghi vấn tiếp theo Soạn bài lớp 8 Câu nghi vấn tiếp theo

Danh mục: Soạn văn

Soạn bài Câu nghi vấn tiếp theo lớp 8 Soạn bài Câu nghi vấn tiếp theo dưới đây được VnDoc sưu tầm và giới thiệu với các bạn để tham khảo giúp học tập tốt môn Ngữ Văn lớp 8 chuẩn bị cho bài giảng của học kỳ mới sắp tới đây của mình. Soạn bài lớp 8: Câu nghi vấn Soạn bài lớp 8: Thuyết minh về một thể loại Văn học Soạn bài lớp 8: Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm Soạn bài câu nghi vấn tiếp theo I. Những chức năng khác. 1. Trong những đoạn trích trên, những câu ...

Soạn bài Câu nghi vấn tiếp theo lớp 8

Soạn bài Câu nghi vấn tiếp theo dưới đây được VnDoc sưu tầm và giới thiệu với các bạn để tham khảo giúp học tập tốt môn Ngữ Văn lớp 8 chuẩn bị cho bài giảng của học kỳ mới sắp tới đây của mình.

Soạn bài câu nghi vấn tiếp theo

I. Những chức năng khác.

1. Trong những đoạn trích trên, những câu sau đây là câu nghi vấn:

- Hồn ở đâu bây giờ? (đoạn a)

- Mày định nói cho cha mày nghe đấy à? (đoạn b)

- Có biết không? Lính đâu? Sao bây dám để cho nó chạy xồng xộc vào đây như vậy? Không còn phép tắc gì nữa à? (đoạn c)

- Cả đoạn trích d là một câu nghi vấn.

- Con gái tôi vẽ đây ư? Chả lẽ lại đúng là nó, cái con Mèo hay lục lọi ấy!

2. Các câu nghi vấn trong những đoạn trích trên không dùng để hỏi. Câu nghi vấn:

- Ở đoạn a: Biểu lộ tình cảm, cảm xúc.

- Ở đoạn b: Biểu lộ sự đe dọa.

- Ở đoạn c: 4 câu đều dùng để đe dọa

- Ở đoạn d: dùng để khẳng định

- Ở đoạn e: 2 câu đều thể hiện cảm xúc (ngạc nhiên).

3. Không phải tất cả các câu nghi vấn bao giờ cũng kết thúc bằng dấu chấm hỏi. Câu nghi vấn thứ hai ở đoạn e kết thúc bằng dấu chấm than.

II. Luyện tập

1. Đọc những đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

a. Trong những đoạn trích trên, các câu sau là câu nghi vấn:

- Con người đáng kính ấy bây giờ cũng theo gót Binh Tư để có ăn ư?

- Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối

Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?

- Sao ta không ngắm sự biệt li theo tâm hồn chiếc lá nhẹ nhàng rơi?

- Ôi, nếu thế thì còn đâu là quả bóng bay?

b. Những câu nghi vấn.

- Ở đoạn a: Biểu lộ cảm xúc ngạc nhiên.

- Ở đoạn b: Phủ định, biểu lộ tình cảm, cảm xúc nối tiếc và nhớ nhung.

- Ở đoạn c: Cầu khiến, biểu lộ tình cảm, cảm xúc.

- Ở đoạn d: Phủ định, biểu lộ tình cảm, cảm xúc.

2. Xét những đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

a. Xác định câu nghi vấn và dấu hiệu hình thức của nó:

- Sao cụ lo xa quá thế? Tội gì bây giờ nhịn đói mà tiền để lại? Ăn mãi hết đi thì đến lúc chết lấy gì mà lo liệu?

- Cả đàn bò giao cho thằng bé không ra người không ra ngợm ấy, chăn dắt làm sao?

- Ai dám bảo thảo mộc tự nhiên không có tình mẫu tử.

- Thằng bé kia, mày có việc gì? Sao lại đến đây mà khóc?

Dấu hiệu hình thức của câu nhi vấn ở đây là có những từ để hỏi (sao, gì, làm sao, sao, ai) và khi viết có dấu chấm hỏi ở cuối câu.

b. Những câu nghi vấn đó được dùng để:

- Phủ định (3 câu nghi vấn trong đoạn a).

- Biểu lộ sự băn khoăn, ngần ngại (câu nghi vấn trong đoạn b).

- Khẳng định (câu nghi vấn trong đoạn c)

- Hỏi (cả 2 câu nghi vấn trong đoạn d).

c. * Trong số những câu nghi vấn đó, những câu sau có thể được thay thế bằng câu không phải là câu nghi vấn mà có ý nghĩa tương đương.

- Sao cụ lo xa quá thế? Tội gì bây giờ nhịn đói mà tiền để lại? Ăn mãi hết đi đến lúc chết lấy gì mà lo liệu?

- Cả đàn bò giao cho thằng bé không ra người không ra ngợm ấy, chăn dắt làm sao?

- Ai dám bảo thảo mộc tự nhiên không có tình mẫu tử?

* Những câu có ý nghĩa tương đương:

- Cụ không phải lo xa quá như thế. Bây giờ không phải nhịn đói mà để tiền lại. Ăn hết thì lúc chết không có tiền để mà lo liệu.

- Không biết chắc thằng bé có thể chăn dắt được đàn bò hay không.

- Thảo mộc tự nhiên có tình mẫu tử.

3. Đặt hai câu nghi vấn không dùng để hỏi:

- Cậu có thể kể cho tớ nghe nội dung của bộ phim “Cuốn theo chiều gió” được không?

- Lão Hạc ơi, sao đời lão khốn cùng đến thế.

4. Trong giao tiếp, nhiều khi những câu nghi vấn như “Anh ăn cơm chưa ?” “Cậu đọc sách đấy à?” “Em đi đâu đấy?” không nhằm để hỏi mà để chào, làm quen, mối quan hệ giữa người nói với người nghe thường xã giao.

Các bài nên tham khảo

Soạn bài câu trần thuật đơn có từ LÀ

Soạn bài câu trần thuật đơn có từ LÀ I. Đặc điểm 1. Xác định chủ ngữ và vị ngữ. Trước từ là : chủ ngữ Sau từ là : vị ngữ Ví dụ : Dế Mèn trêu chị Cóc (C) là dại ...

Soạn bài câu trần thuật đơn

Soạn bài câu trần thuật đơn I. Câu trần thuật đơn là gì ? 1. Các câu này dùng để trần thuật. - Kể lại việc Dế Mèn không cho Dế Choắt đào thông ngách sang nhà ...

Soạn bài câu trần thuật đơn không có từ LÀ

Soạn bài câu trần thuật đơn không có từ LÀ I. Đặc điểm 1. Xác định C – V. a. Phú ông (c) mừng lắm (v) b. Chúng tôi (c) tụ hội (v) ở góc sân. 2. - Vị ngữ a do ...

Soạn bài câu phủ định lớp 8

Soạn bài câu phủ định lớp 8 I. Đặc điểm hình thức và chức năng 1. a. Các câu (b), (c), (d) khác với câu (a) ở những từ ngữ phủ định không, chưa, chẳng. b. Câu ...

Soạn bài Hịch Tướng Sĩ

Soạn bài hịch tướng sĩ Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bài hịch có thể chia làm ba đoạn. a. Đoạn 1 : Từ đầu đến ‘… lưu tiếng tốt’ : nêu gương sử ...

Soạn bài hành động nói tiếp theo

Soạn bài hành động nói tiếp theo I. Cách thực hiện hành động nói. 1. Câu Mục đích 1 2 3 4 5 Hỏi - - - - - Trình bày ...

Soạn bài Chiếu Dời Đô (Thiên Đô Chiếu)

Soạn bài chiếu dời đô (thiên đô chiếu) Đọc – hiểu văn bản Câu 1: Đây là đoạn văn có tính chất nêu tiền đề, làm chỗ dựa cho lý lẽ ở những phần tiếp theo. Trong ...

Soạn bài câu cảm thán

Soạn bài câu cảm thán I. Đặc điểm hình thức và chức năng 1. Trong những đoạn trích trên, các câu sau là câu cảm thán: - Hỡi ơi lão Hạc! (đoạn a) - Than ôi! 2. ...

Soạn bài Quê Hương

Soạn bài Quê Hương - Tế Hanh Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Sau hai câu thơ mở đầu rất bình dị, tự nhiên, tác giả giới thiệu chung về làng quê của mình, nội dung hầu ...

Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh I. Giới thiệu một danh lam thắng cảnh Ta có thể tóm tắt những ý chính của bài viết : Hồ Hoàng Kiếm và Đền Ngọc Sơn. (1) ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ