Sinh học lớp 8 - Trang 13

Câu 1, câu 2 trang 13 sgk sinh học lớp 8

Câu 1: Hãy sắp xếp các báo quan tương ứng với các chức năng bằng cách ghép chữ a, b, c...) với số (1, 2, 3...) vào ô trống ở bảng 3-2 sao cho phù hợp. Câu 2: ...

Chức năng của các bộ phận trong tế bào

Bảng 3.1. Chức năng của các bộ phận trong tế bào Thành phần hóa học của tế bào Hoạt động sống của tế bào ...

Thực hành: quan sát tế bào và mô :nội dung và cách tiến hành bài thực hành

1. Làm tiêu bản và quan sát tế bào mô cơ vân Rạch da đùi ếch lấy một bắp cơ đùi hoặc miếng thịt lợn còn tươi đặt trên lam, dùng kim nhọn rạch bao cơ theo chiều ...

Cấu tạo và chức năng của noron

Nơron có hai chức năng cơ bản là cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh. Câu 1, câu 2 trang 23 sgk sinh học lớp 8 ...

Các loại mô

Trong cơ thể có 4 loại mô chính là mô biểu bì, mô cơ, mô liên kết, mô thần kinh. Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 17 sinh học lớp 8 ...

Lý thuyết cấu tạo cơ thể người

1. Các phần cơ thể, 2. Các hệ cơ quan. Hệ vận động có chức năng nâng đỡ, vận động cơ thể ; Câu 1, câu 2 trang 10 sgk sinh học lớp 8 ...

Phương tiện dạy học

Dụng cụ được chuẩn bị theo từng nhóm (4 đến 6 học sinh) gồm : 1 kính hiển vi có độ phóng đại 100 đến 200 (10 X 10, 10 X 20). Thực hành: quan sát tế bào và mô ...

Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 17 sinh học lớp 8

Câu 1. Phân biệt mô biểu bì và mô liên kết về vị trí của chúng trong cơ thể và sự sắp xếp tế bào trong hai loại mô đó. Câu 2. Cơ vân, cơ trơn, cơ tim có gì khác ...

Vị trí của con người trong tự nhiên

Cấu tạo chung của cơ thể người rất giống cấu tạo chung của cơ thể động vật có xương sống. Nhiệm vụ của môn cơ thể người và vệ sinh ...

Khái niệm mô

Trong quá trình phát triển phôi, các phôi bào có sự phân hóa để hình thành các cơ quan khác nhau thực hiện các chức năng khác nhau. Các loại mô ...

Hoạt động sống của tế bào

Sơ đồ mối quan hệ giữa chức năng của tế bào với cơ thể và môi trường. Câu 1, câu 2 trang 13 sgk sinh học lớp 8 ...

Câu 1, câu 2 trang 10 sgk sinh học lớp 8

Câu 1. Cơ thể người gồm mấy phần ? Phần thân có những cơ quan nào ? Câu 2. Bằng một ví dụ, hãy phân tích vai trò của hệ thần kinh trong sự điều hòa hoạt động ...

Cấu tạo tế bào

Cấu tạo tế bào gồm: Màng sinh chất, nhân, ti thể, chất tế bào, lưới nội chất, bộ máy Gôngi, ribôxôm và trung thể. Chức năng của các bộ phận trong tế bào ...

Thành phần hóa học của tế bào

Tế bào là một hỗn hợp phức tạp nhiều chất hữu cơ và chất vô cơ. Hoạt động sống của tế bào Câu 1, câu 2 ...

Phương pháp học tập môn Cơ thể người và vệ sinh

Để đạt được mục đích, nhiệm vụ môn học, chúng ta cần thực hiện phương pháp học tập khoa học. Câu 1, câu 2 trang 7 sgk sinh học lớp 8 ...

Sự phối hợp của các cơ quan

Khi chạy, hệ vận động làm việc với cường độ lớn. Lúc đó, các hệ cơ quan khác cũng tăng cường hoạt động, tim đập nhanh và mạnh hơn. Lý thuyết cấu tạo cơ thể ...

Câu 1, câu 2 trang 7 sgk sinh học lớp 8

Câu 1. Trình bày những đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa người và động vật thuộc lớp Thú. Câu 2. Hãy cho biết những lợi ích của việc học tập môn "Cơ ...

Nhiệm vụ của môn cơ thể người và vệ sinh

Môn học: Cơ thể người và vệ sinh tiếp nối chương trình Sinh học lớp 7 nhằm hoàn thiện những hiểu biết về thế giới động vật. Phương pháp học tập môn Cơ thể người ...

<< < .. 10 11 12 13
Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ