Môn toán lớp 8 - Trang 5

Bài 2 trang 132 sgk toán 8 tập 2

Cho hình thang ABCD (AB // CD) có hai đường chéo cắt nhau ở O và tam giác ABO là tam giác đều. Gọi E, F, G theo thứ tự là trung điểm của các đoạn thẳng OA, OD ...

Bài 45 trang 54 sgk toán 8 tập 2

Giải các phương trình: Bài 87 trang 111 sgk toán 8 tập 1 Bài 88 trang 111 sgk toán 8 tập 1 ...

Bài 7 trang 133 sgk toán 8 tập 2

Cho tam giác ABC (AB < AC). Tia phân giác của góc A cắt BC ở K. Qua trung điểm M của BC kẻ một tia song song với KA cắt đường thẳng AB ở D, cắt AC ở E. Chứng ...

Bài 4 trang 132 sgk toán 8 tập 2

Cho hình bình hành ABCD. Các điểm M, N theo thứ tự là trung điểm của AB, CD. Gọi E là giao điểm của AN và DM, K là giao điểm của BN và CM. Hình bình hành ABCD ...

Bài 59 trang 92 sgk toán 8 tập 2

Hình thang ABCD (AB//CD) có AC và BD cắt nhau tại O, AD và BC cắt nhau tại K. Chứng minh rằng OK đi qua trung điểm của các cạnh AB và CD. Bài 60 trang 92 sgk ...

Bài 41 trang 53 sgk toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình: Bài 42 trang 53 sgk toán 8 tập 2 Bài 43 trang 53 sgk toán 8 tập 2 ...

Bài 3 trang 132 sgk toán 8 tập 2

Tam giác ABC có các đường cao BD, CE cắt nhau tại H. Đường vuông góc với AB tại B và đường vuông góc với AC tại C cắt nhau ở K. Tam giác ABC phải có điều kiện ...

Bài 61 trang 92 sgk toán 8 tập 2

Tứ giác ABCD có AB = 4cm, BC = 20 cm, CD = 25 cm, DA = 8cm, đường chéo BD = 10cm. Bài 51 trang 127 sgk toán 8 tập 2 ...

Bài 44 trang 80 sgk toán 8 tập 2

Cho tam giác ABC có các cạnh AB = 24 cm, AC = 28 cm. Tia phân giác của góc A cắt cạnh BC tại D. Gọi M, N theo thứ tự là hình chiếu của B và C trên đường thẳng ...

Bài 58 trang 129 sgk toán 8 tập 2

Tính thể tích của hình cho trên hình 150 với các kích thước kèm theo. Bài 1 trang 130 sgk toán 8 tập 2 ...

Bài 60 trang 92 sgk toán 8 tập 2

Cho tam giác vuông ABC, và đường phân giác BD (D thuộc cạnh AC). Bài 61 trang 92 sgk toán 8 tập 2 Bài 51 ...

Bài 57 trang 92 sgk toán 8 tập 2

Cho tam giác ABC (AB < AC). Vẽ đường cao AH, đường phân giác AD, đường trung tuyến AM. Có nhận xét gì về vị trí của ba điểm H, D, M. Bài 58 trang 92 sgk toán ...

Bài 42 trang 53 sgk toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình: Bài 43 trang 53 sgk toán 8 tập 2 Bài 44 trang 54 sgk toán 8 tập 2 ...

Bài 54 trang 128 sgk toán 8 tập 2

Người ta muốn đổ một tấm bê tông dày 3 cm, bề mặt của tấm bê tông có các kích thước như ở hình 144. Bài 55 trang 128 sgk toán 8 tập 2. ...

Bài 56 trang 92 sgk toán 8 tập 2

Xác định tỉ số của hai đoạn thẳng AB và CD trong các trường hợp sau: Bài 57 trang 92 sgk toán 8 tập 2 Bài ...

Bài 44 trang 54 sgk toán 8 tập 2

Trong một cuộc thi đố vui. Ban tổ chức quy định mỗi người dự thi phải trả lời 10 câu hỏi ở vòng sơ tuyển. Mỗi câu hỏi này có sẵn 4 đáp án, nhưng trong đó chỉ có ...

Bài 40 trang 53 sgk toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số: Bài 41 trang 53 sgk toán 8 tập 2 Bài 42 ...

Bài 15 trang 132 sgk toán 8 tập 2

Giải bất phương trình: Bài 1 trang 132 sgk toán 8 tập 2 Bài 2 trang 132 sgk toán 8 tập 2 ...

Bài 43 trang 53 sgk toán 8 tập 2

Tìm x sao cho Bài 44 trang 54 sgk toán 8 tập 2 Bài 45 trang 54 sgk toán 8 tập 2 ...

Bài 38 trang 53 sgk toán 8 tập 2

Cho m > n, chứng minh Bài 39 trang 53 sgk toán 8 tập 2 Bài 40 trang 53 sgk toán 8 tập 2 ...

Bài 57 trang 129 sgk toán 8 tập 2

Tính thể tích của hình chóp đều, hình chóp cụt đều sau đây (h.147 và h.148), (. Hướng dẫn: Hình chóp L.EFGH cũng là hình chóp đều Bài 58 trang 129 sgk toán 8 ...

Bài 11 trang 131 sgk toán 8 tập 2

Giải các phương trình: Bài 12 trang 131 sgk toán 8 tập 2 Bài 13 trang 131 sgk toán 8 tập 2 ...

Bài 39 trang 53 sgk toán 8 tập 2

Kiểm tra xem -2 là nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau: Bài 40 trang 53 sgk toán 8 tập 2 ...

Bài 55 trang 128 sgk toán 8 tập 2.

A, B, C, D là các đỉnh của một hình hộp chữ nhật. Hãy quan sát hình 145 rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau: Bài 56 trang 129 sgk toán 8 tập 2 ...

Bài 53 trang 128 sgk toán 8 tập 2

Thùng chứa của xe ở hình 143 có dạng lăng trụ đứng tam giác, các kích thước cho trên hình. Hỏi dung tích của thùng chứa là ba Bài 54 trang 128 sgk toán 8 tập 2 ...

<< < .. 2 3 4 5 6 7 8 .. > >>
Cho thuê phòng trọ Cho thuê phòng trọ hà nội Cho thuê phòng quận 7 Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ