Môn toán lớp 8 - Trang 26

Bài 39 trang 88 sgk toán 8 tập 1

Cho hai điểm A, B thuộc cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng d Bài 40 trang 88 sgk toán 8 tập 1 Bài ...

Bài 38 trang 88 sgk toán 8 tập 1

Thực hành. Cắt một tấm bìa hình tam giác cân, một tấm bìa hình thang cân. Bài 39 trang 88 sgk toán 8 tập 1 ...

Lý thuyết đối xứng trục

Hai điểm gọi là đối xứng với nhau qua đường thẳng d nếu d là đường trung trực của đoạn thẳng Bài 35 trang 87 sgk toán 8 tập 1 ...

Bài 36 trang 87 sgk toán 8 tập 1

Cho góc xOy có số đo Bài 37 trang 87 sgk toán 8 tập 1 Bài 38 trang 88 sgk toán 8 tập 1 ...

Bài 31 trang 83 sgk toán 8 tập 1

Dựng hình thang ABCD (AB // CD), biết AB = AD = 2cm, AC = DC = 4cm. Lý thuyết đối xứng trục Bài 35 trang ...

Lý thuyết dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

Ta đã biết vẽ hình bằng nhiều dụng cụ: thước, compa, êke.... Bài 29 trang 83 sgk toán 8 tập 1 Bài 30 trang ...

Bài 28 trang 80 sgk toán 8 tập 1

Cho hình thang ABCD (AB // CD), E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC. Đường thằng EF cắt BD ở I, cắt AC ở K. Lý thuyết dựng hình bằng thước và compa. ...

Bài 24 trang 80 sgk toán 8 tập 1

Hai điểm A và B thuộc cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường xy. Khoảng cách từ điểm A đến xy bằng 12cm, khoảng cách từ điểm B đến xy bằng 20cm. Tính khoảng cách ...

Lý thuyết đường trung bình của tam giác, của hình thang

Đường trung bình cuả tam giác là đoạn thằng nối trung điểm hai cạnh của tam giác. Bài 20 trang 79 sgk toán 8 tập 1 ...

Bài 16 trang 75 sgk toán 8 tập 1

Cho tam giác ABC cân tại A, các đường phân giác BD, CE (D ∈ AC, E ∈ AB). Chứng minh rằng BEDC là hình thang cân có đáy nhỏ bằng cạnh bên. Bài 17 trang 75 sgk ...

Bài 19 trang 75 sgk toán 8 tập 1

Đố. Cho ba điểm A, D, K trên giấy kẻ ô vuông (h.32). Hãy tìm điểm thứ tư M là giao điểm của các dòng kẻ sao cho nó cùng với Lý thuyết đường trung bình của tam ...

Bài 18 trang 75 sgk toán 8 tập 1

Chứng minh định lí "Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân" qua bài toán sau: Cho hình thang ABCD Bài 19 trang 75 sgk toán 8 tập 1 ...

Bài 13 trang 74 sgk toán 8 tập 1

Cho hình thang cân ABCD (AB // CD), E là giao điểm của hai đường chéo. Chứng minh rằng EA = EB, EC = ED. Bài 14 trang 75 sgk toán 8 tập 1 ...

Bài 15 trang 75 sgk toán 8 tập 1

Cho tam giác ABC cân tại A. Trên các cạnh bên AB, AC lấy theo thứ tự các điểm D và E sao cho AD = AE. Bài 16 trang 75 sgk toán 8 tập 1 ...

Lý thuyết hình thang cân

Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau. Bài 11 trang 74 sgk toán 8 tập 1 Bài 12 ...

Lý thuyết hình thang

Hình thang là tứ giác có 2 cạnh đối song song. HAi cạnh song song gọi là hai đáy Bài 6 trang 70 sgk toán 8 tập 1 ...

Bài 6 trang 70 sgk toán 8 tập 1

Dùng thước và êke, ta có thể kiểm tra được hai đường thẳng có song song với nhau hay không Bài 7 trang 71 sgk toán 8 tập 1 ...

Bài 5 trang 67 sgk toán 8 tập 1

Đố em tìm thấy vị trí của "kho báu" trên hình 11, biết rằng kho báu nằm tại giao điểm Lý thuyết hình thang ...

Bài 4 trang 67 sgk toán 8 tập 1

Dựa vào cách vẽ các tam giác đã học, hãy vẽ lại các tứ giác ở hình 9 Bài 5 trang 67 sgk toán 8 tập 1 Lý ...

Bài 3 trang 67 sgk toán 8 tập 1

Ta gọi tứ giác ABCD trên hình 8 có AB = AD Bài 4 trang 67 sgk toán 8 tập 1 Bài 5 trang 67 sgk toán 8 tập ...

<< < .. 23 24 25 26
Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ