Lịch sử lớp 8 - Trang 5

Hãy trình bày những nét lớn về phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á vào cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX. Taị sao những phong trào này đều thất bại?

Đánh giá bài viết Ngay từ khi thực dân phương Tây nổ súng xâm lược, nhân dân Đông Nam Á đã nổi dậy đấu tranh đấu bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, do thế lực đế quốc ...

Chính sách thuộc địa của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á có những điểm chung nào nổi bật?

Đánh giá bài viết Sau khi thôn tính và biến các nước Đông Nam Á thành thuộc địa. thực dân phương Tây đã tiến hành những chính sách cai trị hà khắc : vơ vét, đàn ...

Cách mạng tháng 11 ở Đức mang lại những kết quả và hạn chế gì?

Đánh giá bài viết Kết quả : Chế độ quân chủ bị lật đổ. Theo gương cách mạng Nga, các xô viết đại biểu công nhân và binh lính được thành lập ở nhiều nơi. Cách ...

Mĩ tiến hành xâm lược Phi-lip-pin như thế nào?

Đánh giá bài viết Mượn cớ "giúp đỡ” nhân dân Phi-líp-pin chống Tây Ban Nha, Mĩ gây ra cuộc chiến tranh với Tây Ban Nha và sau đó thôn tính nước này. ...

Vì sao nhân dân Liên Xô phải thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa?

Đánh giá bài viết Tại vì: Sau khi khôi phục kinh tế, Liên Xô vẫn là một nước nông nghiệp lạc hậu so với các nước tư bản phương Tây : nông nghiệp chiếm trên 2/3 ...

Nêu những thành tựu về văn hóa – giáo dục của Liên Xô thời kì đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1925).

Đánh giá bài viết Các thành tựu về văn hóa – xã hội : Về văn hóa – giáo dục, Liên Xô đã thanh toán nạn mù chữ, thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học ...

Nêu tác động của khủng hoảng kinh tế đối với nước Đức?

Đánh giá bài viết Khủng hoảng kinh tế tàn phá nghiêm trọng nước Đức. Để đối phó lại khủng hoảng kinh tế và phong trào cách mạng ngày càng dâng cao, giai cấp tư ...

Quốc tế cộng sản thành lập trong hoàn cảnh nào?

Đánh giá bài viết Trong những năm 1918 – 1923, một cao trào cách mạng đã bùng nổ ở hầu khắp các nước châu Âu, đặc biệt lên cao ở Đức. Mùa thu năm 1918, ...

Tại sao nói Mĩ là xứ sở của các ” Ông vua công nghiệp”?

Đánh giá bài viết Kinh tế công nghiệp phát triển vượt bậc => hình thành các tổ chức độc quyền là những tơrớt, đứng đầu là những ông vua công nghiệp lớn ví dụ ...

Nêu những phát minh lớn về khoa học tự nhiên trong các thế kỉ XVIII- XIX?

Đánh giá bài viết – Đầu thế kl XVIII, Niu-tơn (người Anil) đã tìm ra thuyết vạn vật hấp dẫn. – Giữa thế kỉ XVIII, Lô-mô-nô-xốp (người Nga) tìm ra ...

Nêu đặc điểm của đế quốc Đức và giải thích?

Đánh giá bài viết Đặc điểm của đế quốc Đức là "chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến" Chủ nghĩa đế quốc Đức là "chủ nghĩa đế quốc quân phiệt, ...

Tại sao nói thế kỉ XIX là thế kỉ của sắt, máy móc có động cơ hơi nước?

Đánh giá bài viết Kỹ thuật luyện kim được cải tiến, nhiên liệu mới nhưu than đá, dầu mỏ được sử dụng. Sắt trở thành nguyên liệu chủ yếu để chế tạo máy móc, ...

Qua tình hình của các nước Anh, Pháp, ĐỨc, Mĩ cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, hãy nêu đặc điểm chung, nổi bật trong sự phát triển kinh tế của các nước đó?

Qua tình hình của các nước Anh, Pháp, ĐỨc, Mĩ cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, hãy nêu đặc điểm chung, nổi bật trong sự phát triển kinh tế của các nước đó? 4.8 ...

Vì sao các phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX lần lượt thất bại?

Đánh giá bài viết Các phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX lần lượt thất bại là do: Triều đình Mãn Thanh suy yếu, ...

Các công ti độc quyền ở Mĩ hình thành trong tình hình kinh tế như thế nào?

Đánh giá bài viết Về kinh tế : Trước năm 1870, tư bản Mĩ đứng thứ tư thế giới. Từ năm 1870 trở đi, công nghiệp Mĩ phát triển mạnh, vươn lên vị trí số 1 thế ...

Vai trò của văn học, nghệ thuật trong các cuộc đấu tranh vì quyền sống và hạnh phúc của nhân dân?

Đánh giá bài viết Vai trò của văn học – nghệ thuật trong cuộc đấu tranh quyền sống và hạnh phúc của nhân dân : đã vạch trần và lên án những tệ nạn xã hội ...

Nêu những tiến bộ về kĩ thuật trong các lĩnh vực công nghiệp, giao thông vận tải, công nghiệp và quân sự?

Đánh giá bài viết Trong nông nghiệp, cũng có nhiều tiến bộ về kĩ thuật và phương pháp canh tác. Sang thế kỉ XIX. phân hóa học được sử dụng. Máy kéo chạy bằng ...

Vai trò của khoa học xã hội đối với đời sống xã hội loài người trong các thế kỉ XVIII – XIX?

Đánh giá bài viết Vai trò của khoa học xã hội đối với đời sống xã hội loài người đã phá ý thức hệ phong kiến, tấn công vào nhà thờ, giải thích rõ quy luật vận ...

Trình bày nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng tụt hậu về công nghiệp của Anh?

Đánh giá bài viết Nguyên nhân chủ yếu là do công nghiệp ở Anh phát triển sớm. hàng loạt máy móc, trang thiết bị dần dần trở nên lạc hậu. Giai cấp tư sản, Anh ...

Vì sao khu vực Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương Tây?

Đánh giá bài viết Khu vực Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương Tây vì: Các quốc gia Đông Nam Á có vị trí địa lí quan trọng, giàu ...

Trình bày quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX?

Đánh giá bài viết -Từ năm 1840 đến năm 1842, thực dân Anh đã tiến hành cuộc Chiến tranh thuốc phiện, mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc, từng bước biến Trung ...

Vì sao các nước đế quốc tranh nhau xâm chiếm Trung Quốc?

Đánh giá bài viết CNTB chuyển sang CNĐQ đòi hỏi ngày càng lớn về thị trường và nguyên liệu. Trung Quốc là một nước lớn, đông dân, giàu tài nguyên và đang nằm ...

Các tổ chức độc quyền ở Pháp ra đời trong điều kiện kinh tế như thế nào?

Đánh giá bài viết Về kinh tế : Trước năm 1870, công nghiệp Pháp đứng hàng thứ hai thế giới (sau Anh), nhưng từ năm 1870 trở đi. Pháp phải nhường vị trí này cho ...

Trình bày về Tôn Trung Sơn và nội dung Học thuyết Tam dân?

Đánh giá bài viết -Tôn Trung Sơn sinh năm 1866, mất năm 1925, quê ở Quảng Đông. Ông đã đi qua nhiều nước trên thế giới, tốt nghiệp bác sĩ y khoa ở Hồng Công. ...

Nêu những kết quả và hạn chế của Cách mạng Tân Hợi (1911)?

Đánh giá bài viết Cách mạng Tán Hợi là một cuộc cách mạng tư sản, có ý nghĩa lịch sử rất lớn. Lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, chế độ quân chủ chuyên chế ...

<< < .. 2 3 4 5 6 7 8 .. > >>
Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ