Lịch sử lớp 8 - Trang 4

Cách mạng tư sản Pháp 1789 bắt đầu như thế nào?

Đánh giá bài viết Hội nghị ba đẳng cấp do nhà vua triệu tập khai mạc ngày 5 – 5 – 1789 tại Cung điện Véc-xai, với sự tham dự của các đại biểu thuộc ...

Sau khi Ngô Quyền mất, tình hình nước ta như thế nào?

Đánh giá bài viết + Năm 944, Ngô Quyền mất, hai con trai còn nhỏ, chưa đủ uy tín, lại bị Dương Tam Kha tiếm quyền, các thế lực cát cứ, thổ hào địa phương khắp ...

Em hãy điểm qua tình hình nông nghiệp nước ta thời Đinh – Tiền Lê.

Đánh giá bài viết Thời Đinh – Tiền Lê, ruộng đất trong nước nói chung thuộc sở hữu của làng xã. Nhân dân trong làng, theo tập tục, chia ruộng đều cho nhau ...

Việc nhà Đinh đặt tên nước và không dùng niên hiệu của Hoàng đế Trung Quốc nói lên điều gì?

Đánh giá bài viết – Khẳng định độc lập, chủ quyền của nước ta. – Thể hiện nước ta ngang hàng với Trung Quốc, không phải là nước phụ thuộc. Bài viết ...

Vì sao chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ?

Đánh giá bài viết Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vì : – Mâu thuẫn sâu sắc giữa các nước đế quốc : các nước đế quốc Đức, I-ta-li-a, Nhật Bán, bị mất ...

Vì sao các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX không thực hiện được?

Vì sao các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX không thực hiện được? 4.79 (95.8%) 381 votes * Các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX không thực ...

Hãy trình bàỵ tình hình thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Đinh – Tiên Lê.

Đánh giá bài viết – Thủ công nghiệp : + Xây dựng một số xưởng thủ công nhà nước : chuyên chế tạo các sản phẩm phục vụ nhu cầu của vua quan : đúc tiền, chế ...

Nhà Đinh đã làm gì để xây dựng đất nước?

Đánh giá bài viết Để trả lời câu hỏi này, các em dựa vào nội dung mục 1, SGK . Trong đó, nêu rõ việc Đinh Bộ Lĩnh xưng Hoàng đế (Đinh Tiên Hoàng), định đô (Hoa ...

Khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm khác so với những cuộc khởi nghĩa cùng thời?

Khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm khác so với những cuộc khởi nghĩa cùng thời? 4.8 (96%) 380 votes Khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm khác so với những ...

Vì sao giới cầm quyền tại Nhật Bản lại tiến hành chiến tranh xâm lược bành trướng ra bên ngoài?

Đánh giá bài viết Giới cầm quyền Nhật Bản gây chiến tranh xâm lược bành trướng ra bên ngoài : để giải quyết khó khăn do thiếu nguồn nguyên liệu và thị trường ...

Vì sao các quan lại, sĩ phu đưa ra các đề nghị cải cách?

Đánh giá bài viết Các quan lại, sĩ phu đưa ra các đề nghị cải cách vì: – Đất nước đang trong tình trạng nguy khốn (Pháp mở rộng xâm lược; triều đình bảo ...

Phong trào Cần Vương ra đời và phát triển như thế nào?

Phong trào Cần Vương ra đời và phát triển như thế nào? 4.79 (95.85%) 381 votes Về phong trào Cần vương : – Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi chạy ra Tân Sở ...

Kinh tế Nhật Bản phát triển như thế nào sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Đánh giá bài viết Sau Mĩ, Nhật Bản là nước thứ hai thu được nhiều lợi và không mất mát gì trong Chiến tranh thế giới thứ nhất. Tuy vậy, nền kinh tế Nhật Bản ...

Cuộc đấu tranh chống phát xít của nhân dân Nhật Bản diễn ra như thế nào?

Đánh giá bài viết Phong trào đấu tranh của nhân dân Nhật Bản lan rộng khắp cả nước Trong những năm 1929 – 1939, cuộc đấu tranh của nhân dân Nhật Bản, mà ...

Quốc tế cộng sản đã có đóng góp như thế nào cho phong trào cách mạng thế giới năm 1929 – 1943?

Đánh giá bài viết Những đóng góp của Quốc tế Cộng sản cho phong trào cách mạng thế giới trong những năm 1919 – 1943 : Trong thời gian tồn tại, Quốc tế ...

Vì sao Triều đình Huế kí Hiệp ước Giáp Tuất?

Vì sao Triều đình Huế kí Hiệp ước Giáp Tuất? 4.8 (95.97%) 382 votes Triều đình Huế kí Hiệp ước Giáp Tuất vì : – Triều đình Huế quá đề cao và sợ thực dân ...

Hãy nêu những nét chung của tình hình châu Âu trong những năm 1918 – 1929.

Đánh giá bài viết Tình hình chung: Do hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) và thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, ...

Vì sao nhân dân Pháp đánh bại được chủ nghĩa phát xít ở Pháp?

Đánh giá bài viết Tại vì ở Pháp : Đảng Cộng sản Pháp đã kịp thời huy động công nhân xuống đường đấu tranh, đánh bại lực lượng phát xít. Tháng 5 -1935, Một trận ...

Tại sao thực dân Pháp xâm lược nước ta?

Tại sao thực dân Pháp xâm lược nước ta? 4.79 (95.85%) 381 votes – Nguyên nhân gián tiếp: + Do nhu cầu về thị trường và thuộc địa, từ giữa thế kỉ XIX, các ...

Trình bày khái quát quá trình xâm lược các nước Đông Nam Á của thực dân phương Tây?

Đánh giá bài viết Từ nửa sau thế kỉ XIX, tư bản phương Tây đẩy mạnh xâm lược Đông Nam Á : Anh chiếm Mã Lai. Miến Điện : Pháp chiếm Việt Nam. Lào và Cam-pu-chia ...

Tại sao chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp?

Đánh giá bài viết Chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp : – Ở Đức : Đảng cộng sản kiên quyết đấu tranh nhưng không ngăn cản được ...

Trình bày hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 đối với các nước tư bản châu Âu.

Đánh giá bài viết Năm 1929. cuộc khủng hoảng kinh tế bùng nổ trong thế giới tư bản chủ nghĩa và kéo dài đến năm 1933 mới chấm dứt. Đây là cuộc khủng hoảng ...

Nêu nội dung cơ bản của Hiệp ước 5 – 6 – 1862.

Nêu nội dung cơ bản của Hiệp ước 5 – 6 – 1862. 4.8 (96%) 380 votes Nội dung cơ bản của Hiệp ước Nhâm Tuất (5-6-1862) : – Thừa nhận quân Pháp ...

Trình bày những biến đổi mọi mặt của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1925 – 1941.

Đánh giá bài viết Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô được thực hiện qua các kế hoạch 5 năm. Mỗi kế hoạch của năm đều có những mục tiêu kinh tế ...

Tinh thần kháng chiến chống Pháp xâm lược của nhân dân ta được thể hiện như thế nào?

Tinh thần kháng chiến chống Pháp xâm lược của nhân dân ta được thể hiện như thế nào? 4 (80%) 1 vote Tinh thần kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta : – ...

< 1 2 3 4 5 6 7 .. > >>
Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ