Lịch sử lớp 8 - Trang 3

Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Nga 1905- 1907?

Đánh giá bài viết Cách mạng Nga 1905 – 1907 đã giáng một đòn chí mạng vào nền thống trị của địa chủ và tư sản ; làm suy yếu chế độ Nga hoàng và báo trước ...

Nêu nội dung và ý nghĩa cuộc Duy tân Minh Trị năm 1868?

Đánh giá bài viết Nội dung : – Kinh tế : Thống nhất tiền tệ, xóa bỏ độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ờ nông ...

Sự chuyển biến chiến sự ở giai đoạn 2 của chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra như thế nào?

Đánh giá bài viết Từ mùa xuân năm 1917, chiến sự chủ yếu diễn ra ở mặt trận Tây Âu. Phe Hiệp ước phản công, phe Liên minh thất bại và đầu hàng. Ngày 7-11-1917, ...

Trình bày nội dung và kết quả của cuộc Duy tân Minh Trị?

Đánh giá bài viết Cuộc Duy Tân Minh Trị, được tiến hành trên nhiều lĩnh vực kinh tế. chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, quân sự. Về kinh tế Chính phủ đã thi ...

Trình bày và phân tích ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?

Đánh giá bài viết Cách mạng tư sản Pháp đã lật đổ được chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, xóa bỏ nhiều trở ngại trên con đường phát triển của ...

Vì sao các nước đế quốc ráo riết chuẩn bị Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Đánh giá bài viết Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa trở nên gay gắt. dẫn đến sự hình thành hai khối quân sự kình địch nhau : khối Liên minh ...

Trình bày diến biến cuộc khởi nghĩa Xi-Pay (1857-1859)

Đánh giá bài viết – Nguyên nhân sâu xa : chính sách thống trị hà khắc của thực dân Anh, nhất là chính sách "chia để trị", tìm cách khơi sâu sự ...

Trình bày diễn biến chiến sự trên đất Pháp vào những năm 1792-1793?

Đánh giá bài viết – Giai đoạn phái Gi-rông-đanh tiếp tục làm cách mạng, lật đổ phái Lập hiến và thiết lập nền cộng hòa (từ ngày 21 – 9 – 1792 ...

Những điểm nào chứng tỏ Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là đảng kiểu mới?

Đánh giá bài viết Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là Đảng kiểu mới vì đấu tranh kiên quyết cho quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, tuân thủ ...

Vai trò của nhân dân trong Cách Mạng tư sản Pháp được thể hiện ở những điểm nào?

Đánh giá bài viết Quần chúng nhân dân đóng vai trò quyết định trong quá trình phát triển và kết quả của cách mạng, là động lực chủ yếu từng bước đưa cách mạng ...

Đảng Quốc đại được thành lập nhằm mục tiêu đấu tranh gì?

Đánh giá bài viết Đảng Quốc đại : thành lập năm 1885, là chính đảng của giai cấp tư sản Ấn Độ. Mục tiêu đấu tranh : – Từ năm 1885 đến 1905, Đảng quốc đại ...

Tại sao ở thời Đinh – Tiền Lê, các nhà sư lại được trong dụng?

Đánh giá bài viết Giáo dục chưa phát triển. Nho học đã xâm nhập vào nước ta, nhưng chưa tạo được ảnh hưởng đáng kể. Đã có một số nhà sư mở các lớp học ở trong ...

Nêu những sự kiện chủ yếu qua các giai đoạn để chứng tỏ sự phát triển của Cách mạng tư sản Pháp?

Đánh giá bài viết – Giai đoạn I (chế độ quân chủ lập hiến), có các sự kiện : Ngày 14 – 7 – 1789, tấn công pháo đài – nhà ngục Ba-xti ; ...

Những sự kiện lịch sử nào chứng tỏ phong trào công nhân thế giới vẫn tiếp tục phát triển trong những năm cuối thế kỉ XIX?

Đánh giá bài viết Phong trào công nhân thế giới vẫn tiếp tục phát triển trong những năm cuối thế kỉ XIX bằng việc các tổ chức chính trị độc lập của giai cấp ...

Trình bày các sự kiện chủ yếu về phong trào công nhân trong những năm 1830-1840

Đánh giá bài viết – Năm 1831, công nhân dệt ở Li-ông (Pháp) khởi nghĩa đòi tăng lương, giảm giờ làm. Họ nêu cao khẩu hiệu "Sống trong lao động, chết ...

Tìm hiểu và trình bày những nét chính về cuộc đời và hoạt động cách mạng của Lê- nin?

Đánh giá bài viết – Lê-nin sinh ngày 22 – 4 – 1870 trong một gia đình nhà giáo tiến bộ. Từ nhỏ, Lê-nin sớm có tinh thần cách mạng chống lại ...

Trình bày nguyên nhân và diễn biến của Cách mạng Nga 1905-1907?

Đánh giá bài viết – Nguyên nhân bùng nổ cách mạng : + Đầu thế kỉ XX, nước Nga lâm vào tình trạng khủng hoảng, đời sống nhân dân nói chung, nhất là công ...

Những nguyên nhân nào dẫn tới Cách mạng tư sản Pháp?

Đánh giá bài viết Sự sụp đổ của chế độ cũ (Ancien Régime) ở Pháp có thể xuất phát một phần từ bộ máy điều khiển. Nhóm quý tộc đã phải đối mặt với tham vọng đang ...

Đời sống xã hội và văn hoá nước Đại Cồ Việt có gì thay đổi?

Đánh giá bài viết Đời sống xã hội và văn hoá nước Đại Cổ Việt có những thay đổi như: – Trong xã hội : vua, các quan văn – võ, một số ít nhà sư tạo ...

Vì sao giới chủ lại thích sử dụng lao động trẻ em?

Đánh giá bài viết Giới chủ lại thích sử dụng lao động trẻ em vì trẻ em càng ít tuổi thì sẽ bắt làm viêc nhiều hơn, lương thấp….dễ bóc lột hơn, chưa có ...

Nguyên nhân nào làm cho nền kinh tế thời Đinh – Tiền Lê có bước phát triển?

Đánh giá bài viết Nguyên nhân làm cho kinh tế thời Đinh – Tiền Lê có bước phát triển : – Đất nước độc lập, thống nhất… có điều kiện phát triển ...

“Tuyên ngôn của Đảng cộng sản” ra đời trong hoàn cành nào? Nội dung chủ yếu của nó?

Đánh giá bài viết Trong thời gian ở Anh, Mác và Ăng-ghen liên hệ với một tổ chức bí mật của công nhân Tây Âu là "Đồng minh những người chính nghĩa” ...

Trình bày về tiểu sử của Mác và Ăng-ghen?

Đánh giá bài viết Các Mác sinh năm 1818 trong một gia đình trí thức gốc Do Thái ờ thành phố Tơ-ri-ơ (Đức). Từ nhỏ, Mác đã nổi tiếng thông minh học giỏi. Năm 23 ...

Nêu điểm giống nhau trong tư tưởng của Mác và Ăng-ghen?

Nêu điểm giống nhau trong tư tưởng của Mác và Ăng-ghen? 4.8 (96%) 380 votes Điểm giống nhau trong tư tưởng của Mác và Ăng-ghen đó là nêu rõ vai trò của giai cấp ...

Vì sao các tướng lĩnh lại suy tôn Lê Hoàn lên ngôi vua?

Đánh giá bài viết Ông là người có tài, có chí lớn, mưu lược, khoẻ mạnh, nên được triều Đinh phong làm Thập đạo tướng quân, Điện tiền chỉ huy sứ. Khi Đinh Tiên ...

< 1 2 3 4 5 6 .. > >>
Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ