Hóa học lớp 8 - Trang 4

Phản ứng hóa học là gì? Chất nào gọi là chất tham gia (hay chất phản ứng), là sản phẩm (hay chất tạo thành).

Đánh giá bài viết a) Phản ứng hóa học là gì? b) Chất nào gọi là chất tham gia (hay chất phản ứng), là sản phẩm (hay chất tạo thành). c) Trong quá trình phản ...

Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng. Giải thích vì sao khi một phản ứng hóa học xảy ra khối lượng các chất được bảo toàn.

Đánh giá bài viết Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng. Giải thích vì sao khi một phản ứng hóa học xảy ra khối lượng các chất được bảo toàn. a) Định luật bảo ...

Hãy kể những ứng dụng của hiđro mà em biết?

Đánh giá bài viết Hãy kể những ứng dụng của hiđro mà em biết? Do khí hiđro nhẹ nên được dùng để bơm kinh khí càu, dùng làm nhiên liệu cho động cơ ôtô thay cho ...

Hãy kể những dẫn chứng về vai trò quan trọng của nước trong đời sống và sản xuất mà em nhìn thấy trực tiếp? Nêu những biện pháp chống ô nhiễm ở địa phương em?

Đánh giá bài viết Hãy kể những dẫn chứng về vai trò quan trọng của nước trong đời sống và sản xuất mà em nhìn thấy trực tiếp? Nêu những biện pháp chống ô nhiễm ...

Vì sao nói khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử?

Đánh giá bài viết Vì sao nói khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử? Hạt nhân gồm proton và nơtron có khối lượng rất lớn so với các hạt ...

Những điều kiện cần thiết để cho một vật có thể cháy và tiếp tục cháy được là gì?

Đánh giá bài viết Những điều kiện cần thiết để cho một vật có thể cháy và tiếp tục cháy được là gì? – Chất phải nóng đến nhiệt độ cháy. – Phải đủ ...

Những biện pháp phải thực hiện để dập tắt sự cháy là gì? Tại sao nếu thực hiện được các biện pháp ấy thì sẽ dập tắt được sự cháy?

Đánh giá bài viết Những biện pháp phải thực hiện để dập tắt sự cháy là gì? Tại sao nếu thực hiện được các biện pháp ấy thì sẽ dập tắt được sự cháy? Biện pháp ...

Em hãy mô tả những thí nghiệm chứng minh rằng muốn hòa tan nhanh một chất rắn trong nước ta có thể chọn những biện pháp: nghiền nhỏ chất rắn, đun nóng, khuấy dung dịch.

Đánh giá bài viết Em hãy mô tả những thí nghiệm chứng minh rằng muốn hòa tan nhanh một chất rắn trong nước ta có thể chọn những biện pháp: nghiền nhỏ chất rắn, ...

Hãy so sánh tính chất : màu, vị, tính tan trong nước, tính cháy của các chất muối ăn, đường và than.

Đánh giá bài viết Hãy so sánh tính chất: màu, vị, tính tan trong nước, tính cháy của các chất muối ăn, đường và than. Lập bảng so sánh : Màu Vị Tính tan trong ...

Điểm giống và khác nhau giữa sự cháy và sự oxi hóa chậm là gì?

Điểm giống và khác nhau giữa sự cháy và sự oxi hóa chậm là gì? 1 (20%) 1 vote Điểm giống và khác nhau giữa sự cháy và sự oxi hóa chậm là gì? Sự cháy Sự oxi hóa ...

Bài 5 trang 132 sgk Hóa học lớp 8

Nhôm oxit tác dụng với axit Lý thuyết công thức hóa học Bài 1 trang 33 sgk hóa học 8 ...

Bài 4 trang 132 sgk Hóa học lớp 8

Cho biết khối lượng mol Bài 5 trang 132 sgk Hóa học lớp 8 Lý thuyết công thức hóa học ...

Bài 3 trang 132 sgk Hóa học lớp 8

Viết công thức hóa học Bài 4 trang 132 sgk Hóa học lớp 8 Bài 5 trang 132 sgk Hóa học lớp 8 ...

Bài 2 trang 132 sgk Hóa học lớp 8

Hãy lập các phương trình hóa học Bài 3 trang 132 sgk Hóa học lớp 8 Bài 4 trang 132 sgk Hóa học lớp 8 ...

Bài 1 trang 131 sgk Hóa học lớp 8

Tương tự như natri, Bài 2 trang 132 sgk Hóa học lớp 8 Bài 3 trang 132 sgk Hóa học lớp 8 ...

Lý thuyết: Bài luyện tập 7

1. phần hóa học của nước. Bài 1 trang 131 sgk Hóa học lớp 8 Bài 2 trang 132 sgk Hóa học lớp 8 ...

Bài 4 trang 130 sgk Hóa học lớp 8

Viết công thức hóa học của Bài 5 trang 130 sgk Hóa học 8 Bài 6 trang 130 sgk Hóa học lớp 8 ...

Bài 5 trang 130 sgk Hóa học 8

Viết công thức hóa học Bài 6 trang 130 sgk Hóa học lớp 8 Lý thuyết: Bài luyện tập 7 ...

Bài 6 trang 130 sgk Hóa học lớp 8

Đọc tên của những chất Lý thuyết: Bài luyện tập 7 Bài 1 trang 131 sgk Hóa học lớp 8 ...

Bài 3 trang 130 sgk Hóa học lớp 8

Hãy viết công thức hóa học Bài 4 trang 130 sgk Hóa học lớp 8 Bài 5 trang 130 sgk Hóa học 8 ...

Bài 2 trang 130 sgk Hóa học lớp 8

Hãy viết công thức hóa học Bài 3 trang 130 sgk Hóa học lớp 8 Bài 4 trang 130 sgk Hóa học lớp 8 ...

Bài 1 trang 130 sgk Hóa học lớp 8

Hãy chép vào vở bài tập Bài 2 trang 130 sgk Hóa học lớp 8 Bài 3 trang 130 sgk Hóa học lớp 8 ...

Bài 6 trang 125 sgk Hóa học lớp 8

Hãy kể những dẫn chứng Lý thuyết Axit - Bazơ - Muối Bài 1 trang 130 sgk Hóa học lớp 8 ...

Bài 6 trang 151 sgk hóa học 8

Hãy trình bãy cách pha chế: Xem thêm: Bài luyện tập 8 ...

Bài 5 trang 151 sgk hóa học 8

Hãy trình bày cách pha chế: Bài 6 trang 151 sgk hóa học 8 ...

< 1 2 3 4 5 6 7 .. > >>
Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ