17/08/2017, 07:19

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 7 bài 20: Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc Giải bài tập SGK Địa lý lớp 7 bài 20

Danh mục: Địa lý

Địa lý lớp 7 bài 20: Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc Giải bài tập SGK Địa lý lớp 7 bài 20: Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc. Đây là tài liệu tham khảo hay được VnDoc.com sưu tầm nhằm giúp quá trình ôn tập và củng cố kiến thức chuẩn bị cho kì thi học kì mới môn Địa lý của các bạn học sinh lớp 7 trở nên thuận lợi hơn. Mời các bạn tham khảo. Giải bài tập SGK Địa lý lớp 7 bài 19: Môi trường hoang mạc Giải bài tập SGK Địa lý lớp 7 bài 18: Thực ...

Địa lý lớp 7 bài 20: Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 7 bài 20: Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc. Đây là tài liệu tham khảo hay được VnDoc.com sưu tầm nhằm giúp quá trình ôn tập và củng cố kiến thức chuẩn bị cho kì thi học kì mới môn Địa lý của các bạn học sinh lớp 7 trở nên thuận lợi hơn. Mời các bạn tham khảo.

ĐỊA LÝ 7 BÀI 20: GIẢI BÀI TẬP HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC

I. GỢl Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1. Quan sát các ảnh (hình 20.1, 20.2, trang 64 SGK), cho biết: Ngoài chăn nuôi du mục ở hoang mạc còn có hoạt động kinh tế cổ truyền nào khác?

Trả lời:

Ngoài chăn nuôi du mục, ở hoang mạc còn có hoạt động kinh tế cổ truyền là trồng trọt trong các ốc đảo.

Câu 2. Quan sát các ảnh (hình 20.3 và 20.4, trang 65 SGK), phân tích vai trò của kĩ thuật khoan sâu trong việc làm biến đổi bộ mặt của hoang mạc.

Trả lời:

- Hình 20.3: Cảnh trồng trọt ở những nơi có dàn nước tưới tự động xoay tròn của Li-bi. Cây cối chỉ mọc nơi có nước tưới, hình thành nên những vòng tròn xanh, bên ngoài vòng tròn là hoang mạc. Để có nước tưới như vậy, phải khoan đến các vỉa nước ngầm rất sâu.

- Hình 20.4: Cảnh dàn khoan dầu mỏ với các cột khói của khí đồng hành đang bốc cháy. Các giếng dầu này được khoan từ rất sâu.

Như vậy, nhờ khoan sâu nên phát triển được các hoạt động sản xuất, cải tạo được bộ mặt hoang mạc. Cũng nhờ khoan sâu mà các hoang mạc trên bán đảo A-rập, ở Tây Nam Hoa Kì, ở Bắc Phi,... được cải tạo, một số đô thị hiện đại đã mọc lên giữa hoang mạc, một ngành kinh tế mới ra đời: Du lịch qua hoang mạc.

Câu 3. Nêu một số thí dụ cho thấy những tác động của con người đã làm tăng diện tích hoang mạc trên thế giới.

Trả lời:

- Ở một số khu dân cư trên hoang mạc Xa-ha-ra, do chặt phá cây xanh quá mức để lấy củi đun nấu, cát đã lấn dần vào khu dân cư, mở rộng hoang mạc.

- Ở một số đồng bằng duyên hải miền Trung Việt Nam ít mưa, mùa khô kéo dài, đất đai bị khai thác cạn kiệt, không được chăm sóc làm cho vùng đất trồng trọt trở thành hoang mạc.

Câu 4. Nêu một số biện pháp nhằm hạn chế sự phát triển của hoang mạc.

Trả lời:

Một số biện pháp nhằm hạn chế sự phát triển của hoang mạc:

- Đưa nước vào hoang mạc bằng giếng khoan hay bằng kênh đào.

- Trồng cây gây rừng chống cát bay, cải tạo khí hậu.

II. GỢI Ý THỰC HIỆN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI BÀI

Giải bài tập 1 trang 66 SGK địa lý 7: Trình bày các hoạt động kinh tế cổ truyền và kinh tế hiện đại trong các hoang mạc ngày nay.

Trả lời:

- Hoạt động kinh tế cổ truyền: Dựa vào sự thích nghi của con người với môi trường hoang mạc khắc nghiệt.

+ Chăn nuôi du mục: Hoạt động kinh tế quan trọng nhất.

+ Trồng trọt: Trong các ốc đảo.

+ Chuyên chở hàng qua sa mạc: Chỉ có một số ít dân tộc.

- Hoạt động kinh tế hiện đại:

+ Dựa vào cải tạo hoang mạc như đưa nước đến bằng các kênh đào hay giếng khoan sâu,... để trồng trọt, chán nuôi, xây dựng các đô thị mới.

+ Khai thác tài nguyên thiên nhiên (dầu mỏ, khí đốt, uranium, các quặng kim loại quý hiếm,...).

+ Khai thác đặc điểm môi trường hoang mạc để phát triển du lịch.

Giải bài tập 2 trang 66 SGK địa lý 7: Nêu một số biện pháp đang được sử dụng để khai thác hoang mạc và hạn chế quá trình hoang mạc hóa mở rộng trên thế giới.

Trả lời:

Có hai biện pháp cơ bản:

- Đưa nước vào hoang mạc bằng giếng nước cổ truyền, bằng giếng khoan sâu hay bằng kênh mương dẫn nước để khai thác hoang mạc.

- Trồng cây gây rừng để vừa chống cát bay, vừa cải tạo khí hậu hoang mạc và hạn chế quá trình hoang mạc hóa.

III. CÂU HỎI TỰ HỌC

1. Nông nghiệp ở vùng hoang mạc gần đây phát triển mạnh với quy mô lớn, chủ yếu nhờ:

A. Xây dựng các kênh, mương, hồ, đập.

B. Trang bị nhiều máy móc hiện đại.

C. Sự tiến bộ của kĩ thuật khoan sâu tìm nước.

D. Lai tạo nhiều giống cây, con thích hợp.

Trả lời: Chọn C

2. Hình thức hoạt động kinh tế hiện đại ở hoang mạc là:

A. Chán nuôi du mục.

B. Vận chuyển hàng hoá và buôn bán xuyên qua các hoang mạc.

C. Định cư ở các ốc đảo, trồng chà là, cam, chanh,...

D. Khai thác dầu khí và du lịch.

Trả lời: Chọn D

3. Để ngăn chặn hoang mạc mở rộng, một số nước đã dùng hiện pháp:

A. Cải tạo hoang mạc thành đất trồng theo quy mô lớn.

B. Khai thác nước ngầm cổ truyền.

C. Trồng rừng.

D. Tất cả đều đúng.

Trả lời: Chọn D

4. Nhờ có kĩ thuật khoan sâu, nên ở hoang mạc, con người đã:

A. Phát hiện các mỏ dầu khí lớn. B. Tăng cường được hoạt động du lịch,

C. Đẩy mạnh chăn nuôi du mục D. Phát triển cây trồng ỗ các ốc đảo.

Trả lời: Chọn A

Các bài nên tham khảo

Soạn bài câu trần thuật đơn có từ LÀ

Soạn bài câu trần thuật đơn có từ LÀ I. Đặc điểm 1. Xác định chủ ngữ và vị ngữ. Trước từ là : chủ ngữ Sau từ là : vị ngữ Ví dụ : Dế Mèn trêu chị Cóc (C) là dại ...

Soạn bài câu trần thuật đơn

Soạn bài câu trần thuật đơn I. Câu trần thuật đơn là gì ? 1. Các câu này dùng để trần thuật. - Kể lại việc Dế Mèn không cho Dế Choắt đào thông ngách sang nhà ...

Soạn bài câu trần thuật đơn không có từ LÀ

Soạn bài câu trần thuật đơn không có từ LÀ I. Đặc điểm 1. Xác định C – V. a. Phú ông (c) mừng lắm (v) b. Chúng tôi (c) tụ hội (v) ở góc sân. 2. - Vị ngữ a do ...

Soạn bài câu phủ định lớp 8

Soạn bài câu phủ định lớp 8 I. Đặc điểm hình thức và chức năng 1. a. Các câu (b), (c), (d) khác với câu (a) ở những từ ngữ phủ định không, chưa, chẳng. b. Câu ...

Soạn bài Hịch Tướng Sĩ

Soạn bài hịch tướng sĩ Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bài hịch có thể chia làm ba đoạn. a. Đoạn 1 : Từ đầu đến ‘… lưu tiếng tốt’ : nêu gương sử ...

Soạn bài hành động nói tiếp theo

Soạn bài hành động nói tiếp theo I. Cách thực hiện hành động nói. 1. Câu Mục đích 1 2 3 4 5 Hỏi - - - - - Trình bày ...

Soạn bài Chiếu Dời Đô (Thiên Đô Chiếu)

Soạn bài chiếu dời đô (thiên đô chiếu) Đọc – hiểu văn bản Câu 1: Đây là đoạn văn có tính chất nêu tiền đề, làm chỗ dựa cho lý lẽ ở những phần tiếp theo. Trong ...

Soạn bài câu cảm thán

Soạn bài câu cảm thán I. Đặc điểm hình thức và chức năng 1. Trong những đoạn trích trên, các câu sau là câu cảm thán: - Hỡi ơi lão Hạc! (đoạn a) - Than ôi! 2. ...

Soạn bài Quê Hương

Soạn bài Quê Hương - Tế Hanh Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Sau hai câu thơ mở đầu rất bình dị, tự nhiên, tác giả giới thiệu chung về làng quê của mình, nội dung hầu ...

Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh I. Giới thiệu một danh lam thắng cảnh Ta có thể tóm tắt những ý chính của bài viết : Hồ Hoàng Kiếm và Đền Ngọc Sơn. (1) ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ