21/09/2017, 00:13

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Lịch sử lớp 8 trường THCS Nam Ninh, Lâm Đồng năm học 2017 - 2018 Đề kiểm tra đầu năm môn Sử 8 năm 2017

Danh mục: Lịch sử

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Lịch sử Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Lịch sử lớp 8 trường THCS Nam Ninh, Lâm Đồng năm học 2017 - 2018 là đề kiểm tra đầu năm môn Sử lớp 8, có đáp án đi kèm. Đây là tài liệu hay dành cho các bạn học sinh lớp 7 lên lớp 8 ôn tập hè môn Lịch sử, cũng như ôn tập chuẩn bị cho bài thi đầu năm. Mời các bạn cùng tham khảo. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Ngữ văn lớp 8 huyện Kim Sơn, Ninh Bình năm học 2017 - ...

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Lịch sử

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Lịch sử lớp 8 trường THCS Nam Ninh, Lâm Đồng năm học 2017 - 2018 là đề kiểm tra đầu năm môn Sử lớp 8, có đáp án đi kèm. Đây là tài liệu hay dành cho các bạn học sinh lớp 7 lên lớp 8 ôn tập hè môn Lịch sử, cũng như ôn tập chuẩn bị cho bài thi đầu năm. Mời các bạn cùng tham khảo.

PHÒNG GD & ĐT CÁT TIÊN

TRƯỜNG THCS NAM NINH

Họ và tên: ……………………

Lớp: 8A…

(Đề có 02 trang)

ĐỀ KIỂM TRA

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

NĂM HỌC: 2017 - 2018 

MÔN: LỊCH SỬ 8

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

A/ TRẮC NHIỆM KHÁCH QUAN: (3 điểm)

I/ Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đầu câu đúng: (1 điểm)

Câu 1: Vào thế kỷ XV, nền sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời với sự hình thành 2 giai cấp mới nào?

A/ Tư sản, phong kiến

B/ Vô sản, phong kiến

C/ Tư sản và vô sản

D/ Quý tộc và Tăng lữ

Câu 2: Nhân dân Nê-đen-lan nhiều lần nổi dậy chống sự đô hộ của vương quốc:

A/ Bồ Đào Nha                            B/ Tây Ban Nha

C/ Đức                                         D/ Italia

Câu 3: Số đông địa chủ là quý tộc vừa và nhỏ ở Anh thế kỷ XVII chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa, họ đã trở thành:

A/ Phong kiến                             B/ Nông dân

C/ Vua chúa                                D/ Quý tộc mới

Câu 4: Nguyên nhân chính dẫn đến chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ:

A/ Ngăn cản sự phát triển của công, thương nghiệp

B/ Di dân sang Châu Mỹ

C/ Tiêu diệt người Inđian (da đỏ)

D/ Bắt người da đen làm nô lệ

II/ Hãy điền ý còn thiếu vào chỗ trống: (1 điểm)

Câu 1: Cách mạng tư sản Hà Lan thế kỷ XVI được xem là ….…………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Câu 2: Nước Đức thống nhất từ 38 quốc gia lớn nhỏ bằng các cuộc …………………………….

…………………..dưới sự lãnh đạo của quý tộc quân phiệt Phổ.

III/ Ghép ý cột thời gian với ý cột sự kiện sao cho đúng nội dung: (1điểm)

Thời gian

Sự kiện

Trả lời

1/ Năm 1764

2/ Năm 1769

3/ Năm 1785

4/ Năm 1784

a/ Giêm Ha-gri-vơ sáng chế ra máy kéo sợi Gien-ni.

b/ Giêm Oát đã phát minh ra máy hơi nước

c/ Ác-crai-tơ phát minh ra máy kéo sợi bằng sức nước.

d/ Ác-crai-tơ chế tạo thành công máy dệt chạy bằng sức nước.

1/ ghép với ...

2/ ghép với ...

3/ ghép với ...

4/ ghép với ...

B/ TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 1: (3 điểm) Trình bày khái quát quá trình xâm lược các nước Đông Nam Á của thực dân phương Tây?

Câu 2: (4 điểm) Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế Pháp thế kỷ XVIII thể hiện ở những điểm nào? Vì sao cách mạng lại nổ ra?

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Lịch sử

A/ TRẮC NGIỆM KHÁCH QUAN: (3 điểm)

I/ Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đầu câu đúng: (1 điểm)

1. C ; 2. B ; 3. D ; 4. A

II/ Hãy điền ý còn thiếu vào chỗ trống: (1 điểm)

1. cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới.

2. chiến tranh chinh phục

III/ Ghép ý cột A với ý cột B sao cho đúng nội dung: (1điểm)

1a, 2c, 3d, 4b

B/ TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 1: (3 điểm) Trình bày khái quát quá trình xâm lược các nước Đông Nam Á của thực dân phương Tây?

  • Các quốc gia Đông Nam Á có vị trí địa lý quan trọng, giàu tài nguyên, có nguồn nhân công rẻ và thị trường tiêu thụ lớn. Trong khi đó chế độ phong kiến ở các nước Đông Nam Á đang suy yếu.
  • Vào nửa sau thế kỷ XIX, các nước tư bản phương Tây đã đẩy mạnh các cuộc chiến tranh xâm lược.
  • Thực dân Anh chiếm Mã Lai, Miến Điện. Pháp chiếm Việt Nam, Lào, Campuchia. Tây Ban Nha rồi Mỹ chiếm Philippin. Hà Lan và Bồ Đào Nha thôn tính Inđônêxia. Xiêm là vùng đệm giữa Anh và Pháp.

Câu 2: (4 điểm) Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế Pháp thế kỷ XVIII thể hiện ở những điểm nào? Vì sao cách mạng lại nổ ra?

  • Vua Lu-I XVI lên ngôi năm 1774, chế độ quân chủ ngày càng suy yếu do:
    • Số nợ Nhà nước vay của tư sản không thể trả được nên nhà vua phải thu nhiều thuế.
    • Công thương nghiệp đình đốn làm nhiều công nhân và thợ thủ công thất nghiệp.
  • Tình hình trên đã thôi thúc nhân dân đấu tranh mạnh mẽ chống chế độ phong kiến. Năm 1788, nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra khắp nơi, riêng mùa xuân năm 1789 có hàng trăm cuộc nổi dậy của nông dân và bình dân thành thị.
Các bài nên tham khảo

Soạn bài câu trần thuật đơn có từ LÀ

Soạn bài câu trần thuật đơn có từ LÀ I. Đặc điểm 1. Xác định chủ ngữ và vị ngữ. Trước từ là : chủ ngữ Sau từ là : vị ngữ Ví dụ : Dế Mèn trêu chị Cóc (C) là dại ...

Soạn bài câu trần thuật đơn

Soạn bài câu trần thuật đơn I. Câu trần thuật đơn là gì ? 1. Các câu này dùng để trần thuật. - Kể lại việc Dế Mèn không cho Dế Choắt đào thông ngách sang nhà ...

Soạn bài câu trần thuật đơn không có từ LÀ

Soạn bài câu trần thuật đơn không có từ LÀ I. Đặc điểm 1. Xác định C – V. a. Phú ông (c) mừng lắm (v) b. Chúng tôi (c) tụ hội (v) ở góc sân. 2. - Vị ngữ a do ...

Soạn bài câu phủ định lớp 8

Soạn bài câu phủ định lớp 8 I. Đặc điểm hình thức và chức năng 1. a. Các câu (b), (c), (d) khác với câu (a) ở những từ ngữ phủ định không, chưa, chẳng. b. Câu ...

Soạn bài Hịch Tướng Sĩ

Soạn bài hịch tướng sĩ Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bài hịch có thể chia làm ba đoạn. a. Đoạn 1 : Từ đầu đến ‘… lưu tiếng tốt’ : nêu gương sử ...

Soạn bài hành động nói tiếp theo

Soạn bài hành động nói tiếp theo I. Cách thực hiện hành động nói. 1. Câu Mục đích 1 2 3 4 5 Hỏi - - - - - Trình bày ...

Soạn bài Chiếu Dời Đô (Thiên Đô Chiếu)

Soạn bài chiếu dời đô (thiên đô chiếu) Đọc – hiểu văn bản Câu 1: Đây là đoạn văn có tính chất nêu tiền đề, làm chỗ dựa cho lý lẽ ở những phần tiếp theo. Trong ...

Soạn bài câu cảm thán

Soạn bài câu cảm thán I. Đặc điểm hình thức và chức năng 1. Trong những đoạn trích trên, các câu sau là câu cảm thán: - Hỡi ơi lão Hạc! (đoạn a) - Than ôi! 2. ...

Soạn bài Quê Hương

Soạn bài Quê Hương - Tế Hanh Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Sau hai câu thơ mở đầu rất bình dị, tự nhiên, tác giả giới thiệu chung về làng quê của mình, nội dung hầu ...

Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh I. Giới thiệu một danh lam thắng cảnh Ta có thể tóm tắt những ý chính của bài viết : Hồ Hoàng Kiếm và Đền Ngọc Sơn. (1) ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ