21/05/2017, 16:55

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 8 trường THCS Biên Giới, Tây Ninh năm học 2016 - 2017 Đề kiểm tra học kì 1 môn Vật lí lớp 8 có đáp án

Danh mục: Vật lý

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 8 Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 8 trường THCS Biên Giới, Tây Ninh năm học 2016 - 2017. Đề thi được đánh giá vừa sức đối với học sinh, không quá đánh đố, đảm bảo những học sinh nắm chắc kiến thức trong SGK có thể làm được bài và đạt điểm khá. Mời các bạn cùng tham khảo. Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 8 trường THCS Phùng Hưng, Hưng Yên năm học 2016 - 2017 Bộ đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 8 năm học 2016 - 2017 Đề thi học kì 1 môn ...

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 8

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 8 trường THCS Biên Giới, Tây Ninh năm học 2016 - 2017. Đề thi được đánh giá vừa sức đối với học sinh, không quá đánh đố, đảm bảo những học sinh nắm chắc kiến thức trong SGK có thể làm được bài và đạt điểm khá. Mời các bạn cùng tham khảo.

PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH
TRƯỜNG THCS BIÊN GIỚI
ĐỀ THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: VẬT LÝ LỚP 8
Thời gian làm bài 45 phút

Câu 1/ Thế nào là chuyển động đều, chuyển động không đều? Cho ví dụ? (2,0 điểm)

Câu 2/ Treo một quả nặng vào lực kế ở ngoài không khí thì lực kế chỉ giá trị P1 = 5N. Khi nhúng vật nặng vào nước lực kế chỉ giá trị P2 = 3N. (2,0 điểm)

a. Tính lực đẩy Ac-si-mét tác dụng vào vật

b. Tính thể tích của phần chất lỏng bị vật nặng chiếm chỗ. Biết dN =10.000N/m3

Câu 3/ Viết công thức tính áp suất chất lỏng? Và nói rõ ký hiệu, đơn vị của các đại lượng trong công thức đó? (1,0 điểm)

Câu 4/ Một người đi bộ với vận tốc 2 km/h.Tìm khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc? biết thời gian cần để người đó đi từ nhà đến nơi làm việc là 15 phút. (2,0 điểm)

Câu 5/ Khi đi qua chỗ bùn lầy, người ta thường dùng 1 tấm ván đặt lên trên để đi. Hãy giải thích vì sao? (1,0 điểm)

Câu 6/ Ba vật làm từ 3 chất khác nhau: Sắt, nhôm, sứ có hình dạng khác nhau nhưng thể tích bằng nhau. Khi nhúng ngập chúng trong nước thì lực đẩy AC-SI-MET của nước tác dụng vào ba vật có khác nhau không? Tại sao? (2,0 điểm)

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN VẬT LÝ LỚP 8

Câu 1

  • Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian. Ví dụ: Kim đồng hồ (1,0 điểm)
  • Chuyển động không đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian. Ví dụ: Đi bộ (1,0 điểm)

Câu 2

Tóm tắt (0,5 điểm)

P1 = 5N. 

P2 = 3N.

dN = 10000N/m3

FA = ? N

V = ?m3

Giải

Lực đẩy ACSIMET tác dụng vào vật là:

FA = P1 - P2 = 5 - 3 = 2N. (0,5 điểm)

Thể tích của phần chất lỏng bị vật nặng chiếm chỗ là:

FA = d.V => V = FA/d = 2/10000 = 0.0002m3 (0,5 điểm)           

Đáp số: (0,5 điểm) 

FA = 2N      

V = 0.0002m3 

Câu 3

Công thức Tính Áp Suất chất lỏng: p = dh

Trong đó: p là áp suất ở đáy cột chất lỏng. (Pa)
              d là trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m3)
              h là chiều cao của cột chất lỏng. (m)

Câu 4

Tóm tắt (0,5 điểm)

V = 2 km/h

T = 15 phút = 0,25 h

S = ? km

Giải

Khoảng cách từ nhà đến nơi làm việt của người đó là?

V = S/t => S = V.t (0,5 điểm)

S = 2 x 0.25 = 0.5 km (0,25 điểm)

Đáp số: S = 0.5 km (0,25 điểm)

Câu 5: Vì diện tích tiếp xúc giữa tấm ván và mặt bùn lớn hơn giữa bàn chân và mặt bùn nên khi đi trên đó thì áp suất gây ra trên mặt bùn được giảm đi và do đó mặt bùn đỡ bị lún so với khi không có ván. (1,0 điểm)

Câu 6

  • Lực đẩy Acsimet của ba vật giống nhau,
  • Vì Lực đẩy Acsimet phụ thuộc vào trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của vật chìm trong chất lỏng (ba vật cùng nhúng vào trong 1 chất lỏng, và có thể tích giống nhau)
Các bài nên tham khảo

Soạn bài câu trần thuật đơn có từ LÀ

Soạn bài câu trần thuật đơn có từ LÀ I. Đặc điểm 1. Xác định chủ ngữ và vị ngữ. Trước từ là : chủ ngữ Sau từ là : vị ngữ Ví dụ : Dế Mèn trêu chị Cóc (C) là dại ...

Soạn bài câu trần thuật đơn

Soạn bài câu trần thuật đơn I. Câu trần thuật đơn là gì ? 1. Các câu này dùng để trần thuật. - Kể lại việc Dế Mèn không cho Dế Choắt đào thông ngách sang nhà ...

Soạn bài câu trần thuật đơn không có từ LÀ

Soạn bài câu trần thuật đơn không có từ LÀ I. Đặc điểm 1. Xác định C – V. a. Phú ông (c) mừng lắm (v) b. Chúng tôi (c) tụ hội (v) ở góc sân. 2. - Vị ngữ a do ...

Soạn bài câu phủ định lớp 8

Soạn bài câu phủ định lớp 8 I. Đặc điểm hình thức và chức năng 1. a. Các câu (b), (c), (d) khác với câu (a) ở những từ ngữ phủ định không, chưa, chẳng. b. Câu ...

Soạn bài Hịch Tướng Sĩ

Soạn bài hịch tướng sĩ Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bài hịch có thể chia làm ba đoạn. a. Đoạn 1 : Từ đầu đến ‘… lưu tiếng tốt’ : nêu gương sử ...

Soạn bài hành động nói tiếp theo

Soạn bài hành động nói tiếp theo I. Cách thực hiện hành động nói. 1. Câu Mục đích 1 2 3 4 5 Hỏi - - - - - Trình bày ...

Soạn bài Chiếu Dời Đô (Thiên Đô Chiếu)

Soạn bài chiếu dời đô (thiên đô chiếu) Đọc – hiểu văn bản Câu 1: Đây là đoạn văn có tính chất nêu tiền đề, làm chỗ dựa cho lý lẽ ở những phần tiếp theo. Trong ...

Soạn bài câu cảm thán

Soạn bài câu cảm thán I. Đặc điểm hình thức và chức năng 1. Trong những đoạn trích trên, các câu sau là câu cảm thán: - Hỡi ơi lão Hạc! (đoạn a) - Than ôi! 2. ...

Soạn bài Quê Hương

Soạn bài Quê Hương - Tế Hanh Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Sau hai câu thơ mở đầu rất bình dị, tự nhiên, tác giả giới thiệu chung về làng quê của mình, nội dung hầu ...

Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh I. Giới thiệu một danh lam thắng cảnh Ta có thể tóm tắt những ý chính của bài viết : Hồ Hoàng Kiếm và Đền Ngọc Sơn. (1) ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ