21/05/2017, 16:54

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 8 Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017 Đề kiểm tra học kì 1 môn Vật lí lớp 8 có đáp án

Danh mục: Vật lý

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 8 Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 8 Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017. Đề thi gồm có 4 câu hỏi trắc nghiệm chiếm 20% tổng số điểm và 3 câu hỏi tự luận chiếm 80% tổng số điểm. Phần đáp án cùng thang điểm chi tiết đã được chúng tôi cập nhật đầy đủ và chính xác. Mời các bạn cùng tham khảo. Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 8 trường THCS Kỳ Thượng, Quảng Ninh năm học 2016 - 2017 Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 8 ...

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 8

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 8 Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017. Đề thi gồm có 4 câu hỏi trắc nghiệm chiếm 20% tổng số điểm và 3 câu hỏi tự luận chiếm 80% tổng số điểm. Phần đáp án cùng thang điểm chi tiết đã được chúng tôi cập nhật đầy đủ và chính xác. Mời các bạn cùng tham khảo.

PHÒNG GD&ĐT VĨNH TƯỜNG ĐỀ THI HỌC KÌ I (NĂM HỌC 2016 - 2017)
MÔN VẬT LÍ LỚP 8
Thời gian làm bài: 45 phút
(không kể thời gian phát đề)

I. Trắc nghiệm (2,0 điểm). Chọn đáp án đúng nhất trong các phương án trả lời sau.

Câu 1. Dụng cụ để xác định sự nhanh chậm của chuyển động của một vật gọi là:

A. Vôn kế.           B. Nhiệt kế.
C. Tốc kế            D. Am pe kế

Câu 2. Một ca nô chuyển động đều từ A đến bến B với vận tốc 30 km/h, hết 45 phút. Quãng đường AB dài:

A. 135 km         B. 22,5 km        C. 40 km            D. 135 m.

Câu 3. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống (...):

Chất lỏng không những chỉ gây ra áp suất lên ... bình, mà cả ... bình và các vật ở bên ... chất lỏng.

A. Đáy, thành, trong lòng.           B. Thành, đáy, trong lòng.
C. Trong lòng, thành, đáy.          D. Trong lòng, đáy, thành.

Câu 4. Tay ta cầm nắm được các vật là nhờ có:

A. Quán tính              B. Ma sát lăn
C. Ma sát trượt          D. Ma sát nghỉ

II. Tự luận (8,0 điểm)

Câu 5. (3,5 điểm)

Một ô tô chạy xuống một cái dốc dài 30 km hết 45 phút, xe lại tiếp tục chạy thêm một quãng đường nằm ngang dài 90 km hết 3/2 giờ. Tính vận tốc trung bình (ra km/h; m/s):

a) Trên mỗi quãng đường?

b) Trên cả quãng đường?

Câu 6. (3,5 điểm)

Đổ một lượng nước vào trong cốc sao cho độ cao của nước trong cốc là 8 cm.

a) Tính áp suất của nước lên đáy cốc và lên một điểm A cách đáy cốc 3 cm.

b) Lấy một quả cầu bằng gỗ có thể tích là 4cm3 thả vào cốc nước. Hãy tính lực cần thiết tác dụng vào quả cầu làm cho quả cầu chìm hoàn toàn trong nước.

Biết trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m3, của gỗ là 8600N/m3.

Câu 7. (1,0 điểm)

Một khí cầu có thể tích 10 m3 chứa hiđrô, có thể kéo lên trên không một vật nặng bằng bao nhiêu? Biết khối lượng của vỏ khí cầu là 10kg. Khối lượng riêng của không khí DK = 1,29 kg/m3, của hiđrô là DH = 0,09kg/m3.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN VẬT LÝ LỚP 8

I. Trắc nghiệm (2,0 điểm). Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

Đáp án

C

B

A

D

II. Tự luận (8,0 điểm)

Câu

Nội dung

Điểm

5

a. Đổi 45 phút = 0,75 h

Vận tốc trung bình của xe trên quãng đường dốc là:

vtb1 = S1/t1 = 30/0,75 = 40 (km/h) ≈ 11,1 (m/s)

Vận tốc trung bình của xe trên quãng đường nằm ngang là:

vtb2 = S2/t2 = 90/1,5 = 60 (km/h) ≈ 16,67 (m/s)

(Nếu học sinh không làm ra đơn vị m/s (hoặc đổi sai kết quả) thì trừ mỗi phần đó 0,5 điểm)

 

 

1,0

 

1,0

b. Vận tốc trung bình trong cả đoàn đường dốc và nằm ngang là:

 Đáp án đề thi hk1 môn Vật lý lớp 8

Vậy vận tốc trung bình của xe trên cả quãng dốc và ngang là: 53,3 km/h hay 14 m/s

 

1,0

 

0,5

6

a. Đổi 8cm = 8.10-2 m.

Áp suất do nước gây ra ở đáy bình là:

p = d.h = 10000.8.10-2 = 800(N/m2)

Áp suất tác dụng lên điểm A cách đáy cốc 3 cm là:

h= 8 - 3 = 5 cm = 0,05 m

pA = d.hA = 10000.0,05 = 500 (N/m2)

 

 

1,0

 

0,5

1,0

b. Đổi 4 cm3 = 4.10-6 m3

Để quả cầu gỗ chìm hoàn toàn thì ta có: P + F = FA

<=> dg.V + F = d.V

 <=> F = 10000.4.10-6 - 8600.4.10-6

 => F = 0,0056 (N)

 

0,25

0,25

0,25

0,25

7

Gọi mv là khối lượng lớn nhất của vật mà kinh khí cầu có thể kéo lên được.

- Trọng lượng của khí hiđrô trong khí cầu: 

PH = 10mH = 10.DH.VH = 9 (N)

 - Trọng lượng của khí cầu: Pkc = Pvỏ + PH = 10.mvỏ + 9 = 109 (N)

- Lực đẩy Ácsimét tác dụng lên khí cầu: 

F1A = dk.Vk = 10.Dk.Vk = 129 (N)

- Trọng lượng tối đa của vật mà khí cầu có thể kéo lên là:

Pv = F1A – Pkc = 20 (N) => mv = Pv/10 = 2 (kg)

 

 

0,25

 

0,25

 

0,25 

0,25

Các bài nên tham khảo

Soạn bài câu trần thuật đơn có từ LÀ

Soạn bài câu trần thuật đơn có từ LÀ I. Đặc điểm 1. Xác định chủ ngữ và vị ngữ. Trước từ là : chủ ngữ Sau từ là : vị ngữ Ví dụ : Dế Mèn trêu chị Cóc (C) là dại ...

Soạn bài câu trần thuật đơn

Soạn bài câu trần thuật đơn I. Câu trần thuật đơn là gì ? 1. Các câu này dùng để trần thuật. - Kể lại việc Dế Mèn không cho Dế Choắt đào thông ngách sang nhà ...

Soạn bài câu trần thuật đơn không có từ LÀ

Soạn bài câu trần thuật đơn không có từ LÀ I. Đặc điểm 1. Xác định C – V. a. Phú ông (c) mừng lắm (v) b. Chúng tôi (c) tụ hội (v) ở góc sân. 2. - Vị ngữ a do ...

Soạn bài câu phủ định lớp 8

Soạn bài câu phủ định lớp 8 I. Đặc điểm hình thức và chức năng 1. a. Các câu (b), (c), (d) khác với câu (a) ở những từ ngữ phủ định không, chưa, chẳng. b. Câu ...

Soạn bài Hịch Tướng Sĩ

Soạn bài hịch tướng sĩ Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bài hịch có thể chia làm ba đoạn. a. Đoạn 1 : Từ đầu đến ‘… lưu tiếng tốt’ : nêu gương sử ...

Soạn bài hành động nói tiếp theo

Soạn bài hành động nói tiếp theo I. Cách thực hiện hành động nói. 1. Câu Mục đích 1 2 3 4 5 Hỏi - - - - - Trình bày ...

Soạn bài Chiếu Dời Đô (Thiên Đô Chiếu)

Soạn bài chiếu dời đô (thiên đô chiếu) Đọc – hiểu văn bản Câu 1: Đây là đoạn văn có tính chất nêu tiền đề, làm chỗ dựa cho lý lẽ ở những phần tiếp theo. Trong ...

Soạn bài câu cảm thán

Soạn bài câu cảm thán I. Đặc điểm hình thức và chức năng 1. Trong những đoạn trích trên, các câu sau là câu cảm thán: - Hỡi ơi lão Hạc! (đoạn a) - Than ôi! 2. ...

Soạn bài Quê Hương

Soạn bài Quê Hương - Tế Hanh Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Sau hai câu thơ mở đầu rất bình dị, tự nhiên, tác giả giới thiệu chung về làng quê của mình, nội dung hầu ...

Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh I. Giới thiệu một danh lam thắng cảnh Ta có thể tóm tắt những ý chính của bài viết : Hồ Hoàng Kiếm và Đền Ngọc Sơn. (1) ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ