21/05/2017, 16:30

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 trường THCS Mỹ Bình, Long An năm 2015 - 2016 Đề kiểm tra 1 tiết học kì I môn Lịch sử lớp 8 có đáp án

Danh mục: Lịch sử

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 trường THCS Mỹ Bình, Long An năm 2015 - 2016 là đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 lớp 8 môn Lịch sử có đáp án dành cho các bạn học sinh lớp 8 tham khảo chuẩn bị cho kì thi cuối học kì I sắp tới. Mời các bạn tải tài liệu về tham khảo. Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Hóa học lớp 8 trường THCS Văn Miếu, Thanh Sơn năm 2014 - 2015 SỞ GD & ĐT LONG ANTRƯỜNG THCS & THPT ...

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Lịch sử lớp 8

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 trường THCS Mỹ Bình, Long An năm 2015 - 2016 là đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 lớp 8 môn Lịch sử có đáp án dành cho các bạn học sinh lớp 8 tham khảo chuẩn bị cho kì thi cuối học kì I sắp tới. Mời các bạn tải tài liệu về tham khảo.

SỞ GD & ĐT LONG AN
TRƯỜNG THCS & THPT MỸ BÌNH

ĐỀ KIỂM TRA 45' HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: Lịch sử - Lớp: 8
Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: (3,5đ) Trình bày tình hình nước Pháp cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX như thế nào?

Câu 2: (3,5đ) Cho biết quá trình xâm lược và chính sách thống trị của thực dân Anh đối với nhân dân Ấn Độ?

Câu 3: (3,0đ) Nguyên nhân vì sao Trung Quốc bị các nước đế quốc xâu xé?

Đáp án đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Lịch sử lớp 8

Câu 1:

a) Kinh tế: Trước 1870, công nghiệp Pháp đứng thứ hai thế giới (sau Anh), nhưng từ sau 1870, công nghiệp Pháp tụt xống hàng thứ 4 TG (sau Mĩ, Đức, Anh).

Tuy nhiên, tư bản Pháp vẫn phát triển mạnh, nhất là các ngành khai mỏ, đường sắt, luyện kim... nhiều công ti độc quyền ra đời, chi phối nền kinh tế Pháp, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng. Pháp còn làm giàu bằng cho vay lãi. Vì vậy Pháp có đặc điểm "CNĐQ cho vay lãi".

b) Chính trị: Sau cách mạng 4-9-1870, nền Cộng hòa thứ ba được thành lập, đã thi hành chính sách đàn áp nhân dân, tích cực xâm lược thuộc địa, hệ thống thuộc địa của Pháp đứng thứ hai thế giới (sau Anh).

Câu 2: 

Quá trình xâm lược của thực dân Anh:

  • Đến giữa thế kỉ XIX, thực dân Anh đã hoàn thành việc xâm lược và áp đặt ách thống trị đối với Ấn Độ.
  • Ấn Độ trở thành thuộc địa quan trọng nhất của TD Anh, cung cấp ngày càng nhiều lương thực, nguyên liệu cho chính quốc.

Chính sách thống trị của thực dân Anh:

  • Về chính trị: Chính phủ Anh trực tiếp cai trị Ấn Độ.
  • Thực hiện nhiều chính sách để củng cố ách thống trị của mình như "chia để trị", khoét sâu sự cách biệt về chủng tộc, tôn giáo và đẳng cấp trong xã hội

Câu 3: 

  • Trung Quốc là nước rộng lớn, đông dân, giàu tài nguyên, sớm trở thành mục tiêu xâm lược của các nước đế quốc.
  • 1840 - 1842 thực dân  Anh gây chiến tranh thuốc phiện, mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc, tiếp đó các nước đế quốc Âu - Mĩ + Nhật Bản tranh nhau xâm chiếm, biến Trung Quốc thành nước nửa thuộc địa.
Các bài nên tham khảo

Soạn bài câu trần thuật đơn có từ LÀ

Soạn bài câu trần thuật đơn có từ LÀ I. Đặc điểm 1. Xác định chủ ngữ và vị ngữ. Trước từ là : chủ ngữ Sau từ là : vị ngữ Ví dụ : Dế Mèn trêu chị Cóc (C) là dại ...

Soạn bài câu trần thuật đơn

Soạn bài câu trần thuật đơn I. Câu trần thuật đơn là gì ? 1. Các câu này dùng để trần thuật. - Kể lại việc Dế Mèn không cho Dế Choắt đào thông ngách sang nhà ...

Soạn bài câu trần thuật đơn không có từ LÀ

Soạn bài câu trần thuật đơn không có từ LÀ I. Đặc điểm 1. Xác định C – V. a. Phú ông (c) mừng lắm (v) b. Chúng tôi (c) tụ hội (v) ở góc sân. 2. - Vị ngữ a do ...

Soạn bài câu phủ định lớp 8

Soạn bài câu phủ định lớp 8 I. Đặc điểm hình thức và chức năng 1. a. Các câu (b), (c), (d) khác với câu (a) ở những từ ngữ phủ định không, chưa, chẳng. b. Câu ...

Soạn bài Hịch Tướng Sĩ

Soạn bài hịch tướng sĩ Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bài hịch có thể chia làm ba đoạn. a. Đoạn 1 : Từ đầu đến ‘… lưu tiếng tốt’ : nêu gương sử ...

Soạn bài hành động nói tiếp theo

Soạn bài hành động nói tiếp theo I. Cách thực hiện hành động nói. 1. Câu Mục đích 1 2 3 4 5 Hỏi - - - - - Trình bày ...

Soạn bài Chiếu Dời Đô (Thiên Đô Chiếu)

Soạn bài chiếu dời đô (thiên đô chiếu) Đọc – hiểu văn bản Câu 1: Đây là đoạn văn có tính chất nêu tiền đề, làm chỗ dựa cho lý lẽ ở những phần tiếp theo. Trong ...

Soạn bài câu cảm thán

Soạn bài câu cảm thán I. Đặc điểm hình thức và chức năng 1. Trong những đoạn trích trên, các câu sau là câu cảm thán: - Hỡi ơi lão Hạc! (đoạn a) - Than ôi! 2. ...

Soạn bài Quê Hương

Soạn bài Quê Hương - Tế Hanh Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Sau hai câu thơ mở đầu rất bình dị, tự nhiên, tác giả giới thiệu chung về làng quê của mình, nội dung hầu ...

Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh I. Giới thiệu một danh lam thắng cảnh Ta có thể tóm tắt những ý chính của bài viết : Hồ Hoàng Kiếm và Đền Ngọc Sơn. (1) ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ