23/11/2017, 17:43

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Chương 2 - Đề 7 Kiểm tra 15 phút Hóa học 8 có đáp án

Danh mục: Hóa học

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học Chương 2 lớp 8 VnDoc.com sưu tầm và giới thiệu: Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Chương 2 - Đề 7 là tài liệu ôn tập môn Hóa học lớp 8 có đáp án đi kèm dành cho các em luyện tập, củng cố kiến thức. Mời các em cùng tham khảo. Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Chương 2 - Đề 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Chương 2 - Đề 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Chương 2 - Đề 5 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học ...

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học Chương 2 lớp 8

VnDoc.com sưu tầm và giới thiệu: Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Chương 2 - Đề 7 là tài liệu ôn tập môn có đáp án đi kèm dành cho các em luyện tập, củng cố kiến thức. Mời các em cùng tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học

Câu 1:

a) Phương trình hóa học biểu diễn gì, gồm công thức hóa học của những chất nào?

b) Sơ đồ của phản ứng khác với phương trình hóa học của phản ứng ở điểm nào?

c) Nêu ý nghĩa của phương trình hóa học.

Câu 2: Biết rằng kim loại magie (Mg) tác dụng với axit sunfuric (H2SO4) tạo ra khí hidro (H2) và chất magie sunfat (MgSO4).

a) Lập phương trình hóa học của phản ứng,

b) Cho biết tỉ lệ số nguyên tử magie lần lượt với số phân tử của ba chất khác trong phản ứng.

Câu 3: Cho sơ đồ của các phản ứng sau:

a) K + O2 → K2O

b) N2O5 + H2O → HNO3

Lập phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong phản ứng.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn

Câu 1:

a) Phương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn các chất tham gia và chất tạo thành trong một phản ứng hóa học.

b) Sơ đồ của phản ứng khác với phương trình hóa học là phương trình hóa học có hệ số cân bằng số nguyên tửu của mỗi nguyên tố. Tuy nhiên trong một số trường hợp, sơ đồ phản ứng cũng là phương trình hóa học,

c) Phương trình hóa học cho biết tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong phản ứng.

Câu 2:

a) Phương trình hóa học: Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2 ↑

b) Tỉ lệ số nguyên tử Mg: Số phân tử H2SO4 = 1 : 1

Số nguyên tử Mg: Số phân tử MgSO4 = 1 : 1

Số nguyên tử Mg: Số phân tử H2 = 1: 1.

Câu 3: Phương trình hóa học:

a) 4K + O2 → 2K2O

Tỉ lệ: Số nguyên tử K : Số phân tử O2 : Số phân tử K2O = 4 : 1 : 2

b) N2O5 + H2O → 2HNO3

Tỉ lệ : Số phân tử N2O5 : Số phân tử H2O : Số phân tử HNO3 = 1 : 1 : 2.

Các bài nên tham khảo

Soạn bài câu trần thuật đơn có từ LÀ

Soạn bài câu trần thuật đơn có từ LÀ I. Đặc điểm 1. Xác định chủ ngữ và vị ngữ. Trước từ là : chủ ngữ Sau từ là : vị ngữ Ví dụ : Dế Mèn trêu chị Cóc (C) là dại ...

Soạn bài câu trần thuật đơn

Soạn bài câu trần thuật đơn I. Câu trần thuật đơn là gì ? 1. Các câu này dùng để trần thuật. - Kể lại việc Dế Mèn không cho Dế Choắt đào thông ngách sang nhà ...

Soạn bài câu trần thuật đơn không có từ LÀ

Soạn bài câu trần thuật đơn không có từ LÀ I. Đặc điểm 1. Xác định C – V. a. Phú ông (c) mừng lắm (v) b. Chúng tôi (c) tụ hội (v) ở góc sân. 2. - Vị ngữ a do ...

Soạn bài câu phủ định lớp 8

Soạn bài câu phủ định lớp 8 I. Đặc điểm hình thức và chức năng 1. a. Các câu (b), (c), (d) khác với câu (a) ở những từ ngữ phủ định không, chưa, chẳng. b. Câu ...

Soạn bài Hịch Tướng Sĩ

Soạn bài hịch tướng sĩ Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bài hịch có thể chia làm ba đoạn. a. Đoạn 1 : Từ đầu đến ‘… lưu tiếng tốt’ : nêu gương sử ...

Soạn bài hành động nói tiếp theo

Soạn bài hành động nói tiếp theo I. Cách thực hiện hành động nói. 1. Câu Mục đích 1 2 3 4 5 Hỏi - - - - - Trình bày ...

Soạn bài Chiếu Dời Đô (Thiên Đô Chiếu)

Soạn bài chiếu dời đô (thiên đô chiếu) Đọc – hiểu văn bản Câu 1: Đây là đoạn văn có tính chất nêu tiền đề, làm chỗ dựa cho lý lẽ ở những phần tiếp theo. Trong ...

Soạn bài câu cảm thán

Soạn bài câu cảm thán I. Đặc điểm hình thức và chức năng 1. Trong những đoạn trích trên, các câu sau là câu cảm thán: - Hỡi ơi lão Hạc! (đoạn a) - Than ôi! 2. ...

Soạn bài Quê Hương

Soạn bài Quê Hương - Tế Hanh Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Sau hai câu thơ mở đầu rất bình dị, tự nhiên, tác giả giới thiệu chung về làng quê của mình, nội dung hầu ...

Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh I. Giới thiệu một danh lam thắng cảnh Ta có thể tóm tắt những ý chính của bài viết : Hồ Hoàng Kiếm và Đền Ngọc Sơn. (1) ...

Cho thuê phòng trọ Cho thuê phòng trọ hà nội Cho thuê phòng quận 7 Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Mua bán bất động sản