23/11/2017, 17:44

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Chương 2 - Đề 4 Kiểm tra 15 phút Hóa học 8 có đáp án

Danh mục: Hóa học

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học Chương 2 lớp 8 VnDoc.com sưu tầm và giới thiệu: Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Chương 2 - Đề 4 là tài liệu ôn tập môn Hóa học lớp 8 có đáp án đi kèm dành cho các em luyện tập, củng cố kiến thức. Mời các em cùng tham khảo. Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Chương 2 - Đề 3 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Chương 2 - Đề 5 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Chương 2 - Đề 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học ...

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học Chương 2 lớp 8

VnDoc.com sưu tầm và giới thiệu: Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Chương 2 - Đề 4 là tài liệu ôn tập môn có đáp án đi kèm dành cho các em luyện tập, củng cố kiến thức. Mời các em cùng tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học

Câu 1:

a) Khi nung nóng canxi cacbonat (CaCO3) ở nhiệt độ cao trong lò nung, thu được canxi oxit và khí CO2. Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng thay đổi như thế nào so với chất rắn ban đầu?

b) Khi nung thanh sắt rong không khí thì khối lượng thanh sắt sau phản ứng thay đổi như thế nào?

Câu 2: Khi than cháy trong không khí xảy ra phản ứng hóa học giữa than với khí oxi,

a) Hãy giải thích vì sao cần dập vừa nhỏ than trước khi đưa vào lò, sau đó, dung que lửa châm rồi quạt mạnh đến khi than cháy thì thôi?

b) Ghi lại phương trình chữ của phản ứng, biết rằng sản phẩm là khí cacbon đioxit

Câu 3:

a) Vì sao nói được: Khi phản ứng chính là phân tử phản ứng (nếu là đơn chất kim loại thì là nguyên tử phản ứng)?

b) Trong một phản ứng chỉ xảy ra sự thay đổi? Kết quả là gì?

Đáp án kiểm tra 15 phút môn

Câu 1:

Vì khi nung CaCO3, khí CO2 thoát ra nên khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng giảm. Phương trình hóa học:

 CaCO_{3}overset{t^{0} }{ ightarrow} CaCO+CO_{2}

Vì khi nung thanh sắt thì sắt sẽ kết hợp với oxi tạo oxit sắt nên khối lượng tăng sau phản ứng.

Câu 2:

Đập vừa nhỏ than trước khi đưa vào bếp là để tăng bề mặt tiếp xúc của than với khí oxi, dung que lửa châm rồi quạt mạnh lúc đầu để khơi mào phản ứng, cung cấp đủ khí oxi cho phản ứng.

Phương trình chữ của phản ứng: Than + oxi → khí cacbon đioxit

Câu 3:

Khi chất phản ứng chính là phân tử phản ứng vì hạt hợp thành hầu hết các chất là phân tử, mà phân tử thể hiện đầy đủ tính chất của chất. (Đơn chất kim loại có hạt hợp thành là nguyên tử, nên nguyên tử tham gia phản ứng tạo ra liên kết với nguyên tử của nguyên tố khác).

Trong phản ứng hóa học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác. Kết quả chất này biến đổi thành chất khác.

Các bài nên tham khảo

Soạn bài câu trần thuật đơn có từ LÀ

Soạn bài câu trần thuật đơn có từ LÀ I. Đặc điểm 1. Xác định chủ ngữ và vị ngữ. Trước từ là : chủ ngữ Sau từ là : vị ngữ Ví dụ : Dế Mèn trêu chị Cóc (C) là dại ...

Soạn bài câu trần thuật đơn

Soạn bài câu trần thuật đơn I. Câu trần thuật đơn là gì ? 1. Các câu này dùng để trần thuật. - Kể lại việc Dế Mèn không cho Dế Choắt đào thông ngách sang nhà ...

Soạn bài câu trần thuật đơn không có từ LÀ

Soạn bài câu trần thuật đơn không có từ LÀ I. Đặc điểm 1. Xác định C – V. a. Phú ông (c) mừng lắm (v) b. Chúng tôi (c) tụ hội (v) ở góc sân. 2. - Vị ngữ a do ...

Soạn bài câu phủ định lớp 8

Soạn bài câu phủ định lớp 8 I. Đặc điểm hình thức và chức năng 1. a. Các câu (b), (c), (d) khác với câu (a) ở những từ ngữ phủ định không, chưa, chẳng. b. Câu ...

Soạn bài Hịch Tướng Sĩ

Soạn bài hịch tướng sĩ Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bài hịch có thể chia làm ba đoạn. a. Đoạn 1 : Từ đầu đến ‘… lưu tiếng tốt’ : nêu gương sử ...

Soạn bài hành động nói tiếp theo

Soạn bài hành động nói tiếp theo I. Cách thực hiện hành động nói. 1. Câu Mục đích 1 2 3 4 5 Hỏi - - - - - Trình bày ...

Soạn bài Chiếu Dời Đô (Thiên Đô Chiếu)

Soạn bài chiếu dời đô (thiên đô chiếu) Đọc – hiểu văn bản Câu 1: Đây là đoạn văn có tính chất nêu tiền đề, làm chỗ dựa cho lý lẽ ở những phần tiếp theo. Trong ...

Soạn bài câu cảm thán

Soạn bài câu cảm thán I. Đặc điểm hình thức và chức năng 1. Trong những đoạn trích trên, các câu sau là câu cảm thán: - Hỡi ơi lão Hạc! (đoạn a) - Than ôi! 2. ...

Soạn bài Quê Hương

Soạn bài Quê Hương - Tế Hanh Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Sau hai câu thơ mở đầu rất bình dị, tự nhiên, tác giả giới thiệu chung về làng quê của mình, nội dung hầu ...

Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh I. Giới thiệu một danh lam thắng cảnh Ta có thể tóm tắt những ý chính của bài viết : Hồ Hoàng Kiếm và Đền Ngọc Sơn. (1) ...

Cho thuê phòng trọ Cho thuê phòng trọ hà nội Cho thuê phòng quận 7 Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Mua bán bất động sản