23/11/2017, 17:43

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Chương 2 - Đề 3 Kiểm tra 15 phút Hóa học 8 có đáp án

Danh mục: Hóa học

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học Chương 2 lớp 8 VnDoc.com sưu tầm và giới thiệu: Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Chương 2 - Đề 3 là tài liệu ôn tập môn Hóa học lớp 8 có đáp án đi kèm dành cho các em luyện tập, củng cố kiến thức. Mời các em cùng tham khảo. Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Chương 2 - Đề 2 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Chương 2 - Đề 4 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Chương 2 - Đề 5 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học ...

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học Chương 2 lớp 8

VnDoc.com sưu tầm và giới thiệu: Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Chương 2 - Đề 3 là tài liệu ôn tập môn có đáp án đi kèm dành cho các em luyện tập, củng cố kiến thức. Mời các em cùng tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học

Câu 1:

a) Phản ứng hóa là gì?

b) Chất nào gọi là hiện tượng phản ứng (hay chất tham gia), là sản phẩm?

c) Trong quá trình phản ứng, lượng chất nào giảm dần, lượng chất nào tăng dần?

Câu 2: Hãy viết phương trình bằng chữ biểu diễn các hiện tượng được mô tả sau đây:

a) Quặng pirit sắt (FeS2) được nghiền nhỏ rồi đưa vào lò nung, thu được một chất rắn màu đen (sắt III oxit) và khí có mùi hắc (khí sunfuro).

b) Thành phần chủ yếu của khí trong bình ga là khí metan (CH4), khi bật lửa bếp ga thì khi metan cháy sinh ra khí cacbonic và hơi nước.

c) Khi lên men glucozo ở 30 - 32°C thì thu được rượu etylic và khí cacbonic,

d) Để điều chế oxi người ta tiến hành nung thuốc tím (kali pemanganat KMnO4), thu được kali manganat (K2MnO4); mangan dioxxit (MnO2) và khí oxi.

Câu 3: Một nhà sinh học ví cây xanh như sau:

Cây xanh ơi! Anh anh hùng lắm;

Anh hít khí trời (CO2), anh xơi nước lã;

Anh thải cho đời hàng vạn lá xanh tươi.

Hãy biểu diễn bằng phương trình chữ cho bài thơ trên. Biết từ “hàng vạn lá xanh tươi” chỉ glucozo và khí oxi.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn

Câu 1:

Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác.

Chất ban đầu trong quá trình biến đổi gọi là chất phản ứng, chất mới sinh ra là chất sản phẩm.

Trong quá trình phản ứng, lượng chất phản ứng giảm dần, lượng chất sản phẩm tăng lên.

Câu 2:

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Chương 2 - Đề 3

Các bài nên tham khảo

Soạn bài câu trần thuật đơn có từ LÀ

Soạn bài câu trần thuật đơn có từ LÀ I. Đặc điểm 1. Xác định chủ ngữ và vị ngữ. Trước từ là : chủ ngữ Sau từ là : vị ngữ Ví dụ : Dế Mèn trêu chị Cóc (C) là dại ...

Soạn bài câu trần thuật đơn

Soạn bài câu trần thuật đơn I. Câu trần thuật đơn là gì ? 1. Các câu này dùng để trần thuật. - Kể lại việc Dế Mèn không cho Dế Choắt đào thông ngách sang nhà ...

Soạn bài câu trần thuật đơn không có từ LÀ

Soạn bài câu trần thuật đơn không có từ LÀ I. Đặc điểm 1. Xác định C – V. a. Phú ông (c) mừng lắm (v) b. Chúng tôi (c) tụ hội (v) ở góc sân. 2. - Vị ngữ a do ...

Soạn bài câu phủ định lớp 8

Soạn bài câu phủ định lớp 8 I. Đặc điểm hình thức và chức năng 1. a. Các câu (b), (c), (d) khác với câu (a) ở những từ ngữ phủ định không, chưa, chẳng. b. Câu ...

Soạn bài Hịch Tướng Sĩ

Soạn bài hịch tướng sĩ Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bài hịch có thể chia làm ba đoạn. a. Đoạn 1 : Từ đầu đến ‘… lưu tiếng tốt’ : nêu gương sử ...

Soạn bài hành động nói tiếp theo

Soạn bài hành động nói tiếp theo I. Cách thực hiện hành động nói. 1. Câu Mục đích 1 2 3 4 5 Hỏi - - - - - Trình bày ...

Soạn bài Chiếu Dời Đô (Thiên Đô Chiếu)

Soạn bài chiếu dời đô (thiên đô chiếu) Đọc – hiểu văn bản Câu 1: Đây là đoạn văn có tính chất nêu tiền đề, làm chỗ dựa cho lý lẽ ở những phần tiếp theo. Trong ...

Soạn bài câu cảm thán

Soạn bài câu cảm thán I. Đặc điểm hình thức và chức năng 1. Trong những đoạn trích trên, các câu sau là câu cảm thán: - Hỡi ơi lão Hạc! (đoạn a) - Than ôi! 2. ...

Soạn bài Quê Hương

Soạn bài Quê Hương - Tế Hanh Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Sau hai câu thơ mở đầu rất bình dị, tự nhiên, tác giả giới thiệu chung về làng quê của mình, nội dung hầu ...

Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh I. Giới thiệu một danh lam thắng cảnh Ta có thể tóm tắt những ý chính của bài viết : Hồ Hoàng Kiếm và Đền Ngọc Sơn. (1) ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ