23/11/2017, 17:44

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Chương 1 - Đề 13 Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 8 có đáp án

Danh mục: Hóa học

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học Chương 1 lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Chương 1 - Đề 13. Đây là tài liệu ôn tập học kì 1 môn Hóa học lớp 8 có đáp án đi kèm dành cho các bạn học sinh luyện tập, củng cố kiến thức. Mời các em cùng tham khảo. Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Chương 1 (Đề 12) Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Chương 1 (Đề 11) Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Chương 1 (Đề 10) Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 8 Chương 1 (Đề ...

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học Chương 1 lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 Chương 1 - Đề 13. Đây là tài liệu ôn tập học kì 1 môn Hóa học lớp 8 có đáp án đi kèm dành cho các bạn học sinh luyện tập, củng cố kiến thức. Mời các em cùng tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 8 Chương 1 (Đề 13)

Câu 1: Nêu quy tắc hóa trị với hợp chất hai nguyên tố. Lấy công thức hóa học của hai hợp chất trong bài tập 2 làm thí dụ.

Câu 2: Lập công thức hóa học của các hợp chất với oxi của các nguyên tố sau đây:

a) K(I)             b) Ba(II)           c) Al(III)

d) Si(IV)         e) P(V)            g) S(VI)

Câu 3:

a) Tính hóa trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau, biết Cl hóa trị I: ZnCl2, CuCl, AlCl3.

b) Tính hóa trị của Fe trong hợp chất FeSO4.

Câu 4: Cho các công thức hóa học sau: CaO2; KO; CuSO4; naNO3; Ca2CO3; Na2PO3; Ba(NO3)3; Fe3O2; Cu2O; CuO2. Hãy cho biết công thức nào đúng? Công thức nào sai?

Đáp án kiểm tra 15 phút môn

Câu 1: Quy tắc hóa trị: Trong công thức hóa học, tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia.

Ví dụ: CH4: Ta có hóa trị của nguyên tố H là đơn vị nên:

1 x x = 4 x I → x = IV.

SiO2: Ta có hóa trị của nguyên tố O là II nên:

1 x y = 2.II → y = IV.

Câu 2:

a) K2O           b) BaO         c) Al2O3

d) SiO2          e) P2O      g) SO3

Câu 3:

a) ZnCl2, ta có: 1 x x = 2 x I → x = II → hóa trị của Zn là II.

CuCl, ta có: 1 x y = 1 x I → y = I → hóa trị của Cu là I.

AlCl3, ta có: 1 x z = 1 x III → z = III → hóa trị của Al là III.

b) FeSO4, ta có: 1 x k = 1 x II → k = II → hóa trị của Fe là II.

Câu 4: Công thức đúng là: CuSO4; NaNO3; Cu2O.

Công thức sai là: CaO2 (CaO); KO (K2O); Ca2CO3 (CaCO3); Na2PO3 (Na3PO3); Ba(NO3)3(Ba(NO3)2); Fe3O2 (Fe2O3); CuO2 (CuO).

Chú ý: Công thức trong ngoặc () là công thức đã sửa.

Các bài nên tham khảo

Soạn bài câu trần thuật đơn có từ LÀ

Soạn bài câu trần thuật đơn có từ LÀ I. Đặc điểm 1. Xác định chủ ngữ và vị ngữ. Trước từ là : chủ ngữ Sau từ là : vị ngữ Ví dụ : Dế Mèn trêu chị Cóc (C) là dại ...

Soạn bài câu trần thuật đơn

Soạn bài câu trần thuật đơn I. Câu trần thuật đơn là gì ? 1. Các câu này dùng để trần thuật. - Kể lại việc Dế Mèn không cho Dế Choắt đào thông ngách sang nhà ...

Soạn bài câu trần thuật đơn không có từ LÀ

Soạn bài câu trần thuật đơn không có từ LÀ I. Đặc điểm 1. Xác định C – V. a. Phú ông (c) mừng lắm (v) b. Chúng tôi (c) tụ hội (v) ở góc sân. 2. - Vị ngữ a do ...

Soạn bài câu phủ định lớp 8

Soạn bài câu phủ định lớp 8 I. Đặc điểm hình thức và chức năng 1. a. Các câu (b), (c), (d) khác với câu (a) ở những từ ngữ phủ định không, chưa, chẳng. b. Câu ...

Soạn bài Hịch Tướng Sĩ

Soạn bài hịch tướng sĩ Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bài hịch có thể chia làm ba đoạn. a. Đoạn 1 : Từ đầu đến ‘… lưu tiếng tốt’ : nêu gương sử ...

Soạn bài hành động nói tiếp theo

Soạn bài hành động nói tiếp theo I. Cách thực hiện hành động nói. 1. Câu Mục đích 1 2 3 4 5 Hỏi - - - - - Trình bày ...

Soạn bài Chiếu Dời Đô (Thiên Đô Chiếu)

Soạn bài chiếu dời đô (thiên đô chiếu) Đọc – hiểu văn bản Câu 1: Đây là đoạn văn có tính chất nêu tiền đề, làm chỗ dựa cho lý lẽ ở những phần tiếp theo. Trong ...

Soạn bài câu cảm thán

Soạn bài câu cảm thán I. Đặc điểm hình thức và chức năng 1. Trong những đoạn trích trên, các câu sau là câu cảm thán: - Hỡi ơi lão Hạc! (đoạn a) - Than ôi! 2. ...

Soạn bài Quê Hương

Soạn bài Quê Hương - Tế Hanh Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Sau hai câu thơ mở đầu rất bình dị, tự nhiên, tác giả giới thiệu chung về làng quê của mình, nội dung hầu ...

Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh I. Giới thiệu một danh lam thắng cảnh Ta có thể tóm tắt những ý chính của bài viết : Hồ Hoàng Kiếm và Đền Ngọc Sơn. (1) ...

Cho thuê phòng trọ Cho thuê phòng trọ hà nội Cho thuê phòng quận 7 Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Mua bán bất động sản