13/11/2017, 23:21

Đề kiểm tra 1 tiết môm Hóa học lớp 8 Chương 1 (Đề 4) Đề kiểm tra 45 phút lớp 8 môn Hóa học

Danh mục: Hóa học

Đề kiểm tra 1 tiết môm Hóa học lớp 8 Chương 1 Đề kiểm tra 1 tiết môm Hóa học lớp 8 Chương 1 (Đề 4). Đây là tài liệu ôn tập học kì 1 môn Hóa học lớp 8 có đáp án đi kèm dành cho các em luyện tập, củng cố kiến thức. Mời các em cùng tham khảo. Đề kiểm tra 1 tiết môm Hóa học lớp 8 Chương 1 (Đề 3) Đề kiểm tra 1 tiết môm Hóa học lớp 8 Chương 1 (Đề 2) Đề kiểm tra 1 tiết môm Hóa học lớp 8 Chương 1 (Đề 1) Câu 1: Biết 1/4 nguyển tử (X) nặng bằng 1/2 nguyên tử silic. ...

Đề kiểm tra 1 tiết môm Hóa học lớp 8 Chương 1

Đề kiểm tra 1 tiết môm Hóa học lớp 8 Chương 1 (Đề 4). Đây là tài liệu ôn tập có đáp án đi kèm dành cho các em luyện tập, củng cố kiến thức. Mời các em cùng tham khảo.

Câu 1: Biết 1/4 nguyển tử (X) nặng bằng 1/2 nguyên tử silic. Hãy tìm tên và kí hiệu của nguyên tố (X).

Câu 2: Một hợp chất (X) có chứa 94,118% lưu huỳnh và còn lại là hidro. Xác định tỉ lệ số nguyên tử S và H trong phân tử hợp chất (X).

Câu 3: Hãy cho biết số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố sau: O (Z=8), N ( Z=14), K (Z=19), P (Z=15).

Câu 4: Hãy tính phân tử khối của các hợp chất sau: Al2O3; Al2(SO4)3; Fe(NO3)3; Na3PO4; Ca(H2PO4)2; Ba3(PO4)2; ZnSO4; AgCl; NaBr.

Câu 5: Electron trong nguyên tử hidro chuyển động xung quanh hạt nhân bên trong một khối cầu có bán kính lớn hơn bán kính hạt nhân là 10000 lần. Nếu ta phóng đại hạt nhân lên thành một quả bóng có đường kính 6cm thì bán kính khối cầu tức là bán kính nguyên tử sẽ là bao nhiêu mét?

Đáp án kiểm tra 1 tiết môn

Câu 1: Theo đề bài ta có:

1/4 MX= 1/2 MSi <-> MX = 4/2 MSi = 4/2 . 28 = 56 : Sắt (Fe)

Câu 2: Theo đề: %S = 94,118% → %H = 100% - 94,118% = 5,882%

Công thức tổng quát có dạng: HxSy

Lập tỉ lệ: x : y = 5,82/1 : 94,118/32 = 2 : 1

Câu 3: O (Z = 8) : 2 6 N (Z = 14) : 2 8 4

K (Z = 19) : 2 8 8 1 P (Z = 15) : 2 8 5

Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố đực gạch chân.

Câu 4: “Phân tử khối bằng tổng khối lượng của các nguyên tửu trong phân tử”

Al2O3 (M = 27.2 + 16.3 = 102 đvC)

Al2(SO4)3 (M = 342 đvC ) Fe(NO3)3 (M = 242 đvC)

Na3PO4 (M = 164 đvC ) Ca(H2PO4)2 (M = 234 đvC)

Ba3(PO4)2 (M = 601 đvC ) ZnSO4 ( M = 161 đvC)

AgCl (M = 143,5 đvC ) NaBr ( M = 103 đvC)

Câu 5: Bán kính của hạt nhân bằng 6/2 = 3 (cm). Bán kính của nguyên tử là: 3 x 10000 = 30000 (cm) = 300 (m).

Các bài nên tham khảo

Soạn bài câu trần thuật đơn có từ LÀ

Soạn bài câu trần thuật đơn có từ LÀ I. Đặc điểm 1. Xác định chủ ngữ và vị ngữ. Trước từ là : chủ ngữ Sau từ là : vị ngữ Ví dụ : Dế Mèn trêu chị Cóc (C) là dại ...

Soạn bài câu trần thuật đơn

Soạn bài câu trần thuật đơn I. Câu trần thuật đơn là gì ? 1. Các câu này dùng để trần thuật. - Kể lại việc Dế Mèn không cho Dế Choắt đào thông ngách sang nhà ...

Soạn bài câu trần thuật đơn không có từ LÀ

Soạn bài câu trần thuật đơn không có từ LÀ I. Đặc điểm 1. Xác định C – V. a. Phú ông (c) mừng lắm (v) b. Chúng tôi (c) tụ hội (v) ở góc sân. 2. - Vị ngữ a do ...

Soạn bài câu phủ định lớp 8

Soạn bài câu phủ định lớp 8 I. Đặc điểm hình thức và chức năng 1. a. Các câu (b), (c), (d) khác với câu (a) ở những từ ngữ phủ định không, chưa, chẳng. b. Câu ...

Soạn bài Hịch Tướng Sĩ

Soạn bài hịch tướng sĩ Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bài hịch có thể chia làm ba đoạn. a. Đoạn 1 : Từ đầu đến ‘… lưu tiếng tốt’ : nêu gương sử ...

Soạn bài hành động nói tiếp theo

Soạn bài hành động nói tiếp theo I. Cách thực hiện hành động nói. 1. Câu Mục đích 1 2 3 4 5 Hỏi - - - - - Trình bày ...

Soạn bài Chiếu Dời Đô (Thiên Đô Chiếu)

Soạn bài chiếu dời đô (thiên đô chiếu) Đọc – hiểu văn bản Câu 1: Đây là đoạn văn có tính chất nêu tiền đề, làm chỗ dựa cho lý lẽ ở những phần tiếp theo. Trong ...

Soạn bài câu cảm thán

Soạn bài câu cảm thán I. Đặc điểm hình thức và chức năng 1. Trong những đoạn trích trên, các câu sau là câu cảm thán: - Hỡi ơi lão Hạc! (đoạn a) - Than ôi! 2. ...

Soạn bài Quê Hương

Soạn bài Quê Hương - Tế Hanh Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Sau hai câu thơ mở đầu rất bình dị, tự nhiên, tác giả giới thiệu chung về làng quê của mình, nội dung hầu ...

Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh I. Giới thiệu một danh lam thắng cảnh Ta có thể tóm tắt những ý chính của bài viết : Hồ Hoàng Kiếm và Đền Ngọc Sơn. (1) ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ